• Barn leker i en båt
  Colombias Venezia Foto: Juan Antonio Sanchez Ocampo
 • Barn leker
  Her kommer vi! Foto: Héctor Fabio Zamora
 • Noen hvite høyhus stikker opp bak palmetrær
  Høyhus Foto:Plan
 • Barn henger bakpå en liten lastebil på vei til skolen
  Barn på vei til skolen Foto: Roger Triviño
 • en hengekøye er hengt opp utenfor et hus i Cartagena
  Utenfor et hus i Cartagena Foto: Mary Matheson/Plan
 • En gutt kaster en ball mot noen andre barn som prøver å fange den
  Gatelek Foto: Paola Andrea Cruz
 • En gutt flyr en drage i skolegården
  En gutt flyr en drage i skolegården Foto: Miguel Guevara/Plan
 • To jenter står ved siden av en trillebår fylt med mango
  Ved et fruktmarked i Cartagena Foto: Mary Matheson

Hvis du reiser til Colombia kan du oppleve alt fra snødekte fjelltopper i Andesfjellene til kritthvite strender langs den karibiske kyst, 5000 meter høye vulkaner og den frodige regnskogen i Amazonas.

Colombianere er kjent for sin gjestfrihet, livsbejaende sang, dans og musikk, og mange ulike kulturer; alt fra ulike urfolksgrupper til innbyggere med afrikansk eller spansk bakgrunn.

Colombia er oppkalt etter sjøfareren Christofer Columbus. Etter Spanias erobring i 1499 ble landet kolonimaktens viktigste kilde til gull. Men motstanden mot kolonistene var fra første stund stor, og ved hjelp av frigjøringshelten Simón Bolívar ble landet selvstendig i 1819. Siden den gang har konfliktene har stått i kø. 

Borgerkrigen mellom regjeringshæren og den venstreorienterte FARC-geriljaen startet i 1964, og varte i over 50 år før det endelig ble inngått en fredsavtale i 2016. Krigen kostet over 220 000 mennesker livet og millioner mistet sine hjem.

På tross av at borgerkrigen fortsatt pågikk førte den langvarige fredsprosessen til en mer stabil økonomi og mange positive utviklingstrekk på begynnelsen av 2000-tallet. Myndighetene satset mye på sikkerhet i byene, og dette var med på å tiltrekke seg utenlandske investorer. Colombia er i dag en av verdens viktigste eksportører av kaffe, bananer, blomster, smaragder, kull og olje.

Vold og kriminalitet er fortsatt en del av hverdagen for mange av innbyggerne i landet. Colombia er en av hovedleverandørene av narkotika til det nordamerikanske markedet. Våpensmugling og menneskehandel er også utbredt. Olje regnes som Colombias viktigste lovlige eksportvare, men i virkeligheten er nok kokain den mest innbringende eksportvaren.

På grunn av at landet ligger på to kontinentplater, blir Colombia også rammet av naturkatastrofer som jordskjelv og vulkanutbrudd. I det siste har Colombia også fått nye utfordringer i forbindelse med flyktningstrømmen fra Venezuela, nabolandet i nord.

Å vokse opp i Colombia

I flere generasjoner har barn i Colombia vokst opp i frykt og en konstant følelse av utrygghet under en borgerkrig der mange mistet sine foreldrene, noen ble tvunget med i krigen som barnesoldater, og mange har med egne øyne sett voldtekter, drap og kidnappinger. Mange har også gått glipp av skolegang og utdanningsmuligheter. 

I dag er frykten byttet ut med optimisme blant de unge i Colombia. De fleste velger å legge det vonde bak seg og vil heller tenke framover. De vil ha fred, ikke hevn.

Men utfordringene for barn og unge er fortsatt mange. I en mannsdominert kultur vokser mange jenter opp i den tro at de er mindre verdt enn guttene. Kjønnsbasert vold og overgrep mot jenter er vanlig, en av fire jenter blir gift før hun fyller 18 år, og svært mange jenter blir gravide mens de er i tenårene. 

Ifølge loven er minstealderen for å inngå ekteskap 18 år. Likevel kan jenter helt ned til 12 år stå barnebrud hvis foreldrene gir tillatelse. Barneekteskap og tenåringsgraviditet utgjør ikke bare en helserisiko for mor og barn, det fører også svært ofte til at de unge jentene slutter på skolen. 

Plans arbeid i Colombia

Som Planfadder til et barn i Colombia, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har vi et særlig fokus på jenter.  

Du bidrar til at flere unge kvinner får skolegang og at færre blir utsatt for seksualisert vold, barneekteskap og tidlig graviditet, at barn og unge får vite mer som sine rettigheter og at de kan beskytte seg mot overgrep.  

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Bekjemper macho-holdninger

For å styrke jenters stilling og endre mannssjåvinistiske holdninger som fører til misbruk, vold og overgrep mot unge jenter, så må man engasjerer både jenter, gutter, foreldre, lærere og lokale ledere. Stereotypier og seiglivede kjønnsrollemønstre må brytes. 

Plan International jobber spesielt for at unge jenter skal få styrket selvtillit, og bidrar gjennom ulike prosjekter til at flere får mulighet til skolegang, yrkesopplæring og støtte til å starte sine egne små bedrifter. Vi støtter egen spare- og lånegrupper for unge mødre på landsbygda. Vi støtter også en gruppe Colombianske jenter som driver med hip-hop og rap-musikk. Ved å markere seg i en svært mannsdominert musikksjanger, når jentene ut med sitt budskap om likestilling, jentemakt og at det er på tide at jentenes stemmer blir hørt.  

De unge tar grep om fremtiden

De unge i Colombia jobber for at folk skal lære å stole på hverandre igjen, håndtere sinne og frustrasjoner og kunne løse konflikter uten å ty til vold. Gjennom å sette ord på den vanskelige tiden blir det lettere å komme seg videre.

Under fredsforhandlingene i Colombia løftet Plan International de unges stemme. Foreldregenerasjonen i Colombia har aldri opplevd fred, og det er derfor spesielt viktig at barna deres slipper til med sin iver og fremtidstro; at den generasjonen som vokser opp nå greier å skape nye positive relasjoner.

Plan International har mange aktiviteter for å fremme fred og forsoning blant de som bor i de områdene som var hardest rammet av borgerkrigen. Vi har blant annet etablert egne ungdomsgrupper som møtes hver uke for å diskutere de sakene de synes er viktigst, som barns rett til å vokse opp i trygge omgivelser, hvordan man kan håndtere vold i nære relasjoner og hvorfor det er viktig å holde seg unna kriminalitet, vold og narkotika.

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Colombia er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

De unges stemmer

Colombias historie er pregret av uroligheter og krig. I 2016 signerte regjeringen og FARC-geriljan en fredsavtale, og det vanskelige forsoningsarbeidet kom i gang. De unges stemmer er en viktig del av dette arbeidet. Derfor jobber Plan med å løfte frem unge og hjelper dem med både opplæring i påvirkning og å ha troen på seg selv slik at de kan ta sin rette plass i samfunnet. Les mer

Nøkkeltall for Plan i Colombia

Plan samarbeider med 18 810 fadderbarn i Colombia.

1 920 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 245 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Colombia siden 1962

Fakta om Colombia

Levealder

Forventet levealder i Colombia, sammenlignet med Norge.

Colombia:

74 år

Norge:

82 år
I Colombia er forventet levealder 8 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Colombia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 94%.

Colombia:

94%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Colombia, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 6.056 dollar.

Colombia:

$6.056
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Colombia, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Colombia:

16 av 1000

Verden:

38 av 1000