Barnehage: Basarpakke fra Plan, plakat, ballonger, buttons og klistremerker. Foto.
Barnehager som vil samle inn penger til Plan International, kan få tilsendt vår basarpakke.

Innhold:

  • Plakater
  • Ballonger
  • Klistremerker
  • Buttons

Mange støtter Plans arbeid gjennom innsamlinger, for eksempel ved å arrangere utstilling, kafé, forestilling eller tradisjonell basar. Med basarpakken kan man pynte lokalene for å synliggjøre hva pengene går til. 

Dere kan også bestille plakat med "barnas lov", FNs barnekonvensjon. 

Har dere allerede hatt innsamling? 

Barnehager som har samlet inn penger til Plans arbeid kan overføre pengene til konto 7874 06 20877. Merk betalingen med barnehagens navn (viktig), og eventuelt hvilket prosjekt dere ønsker pengene skal gå til. 

Barnehager kan også bli Planfadder og motta faddermapper som er spesialtilpasset barnehager.