Skal vi sende dere denne plakaten i posten?

Plakaten under inneholder utdrag fra barnekonvensjonen. Vi sender den gratis til barnehager og skoler. Se hele barnekonvensjonen.  

Plan samarbeider både med skoler og barnehagerSkoler som har lyst til å jobbe spesielt med barns rettigheter og barnekonvensjonen, kan se nærmere på årets julekalender eller vårt undervisningsopplegg om barnekonvensjonen.

Ta kontakt med oss, så sender vi plakaten i posten. Dere treffer oss på barnehage@plan-norge.no eller tlf. 09909.

FNs barnekonvensjon, plakat fra Plan