Skal vi sende dere denne plakaten i posten?

Plakat som viser FNs barnekonvensjon

Ta kontakt med oss, så sender vi plakaten i posten. Dere treffer oss på barnehage@plan-norge.no eller tlf. 56 09 99 09.