Alternativ tekst

Heikki Holmås - styreleder

Tidligere utviklingsminister og stortingspolitiker for SV. Jobber nå som seniorrådgiver for Multiconsult innen fornybar energiutvikling, og er også styreleder for Frivillighet Norge i tillegg til Plan.

Alternativ tekst

Marita Haug Haaland - nestleder

Advokatfullmektig i advokatfirmaet Alvheim og Hansen ANS i Bergen. Har i mange år vært aktiv både som juniorrådgiver i URO og som styremedlem i Plan, og hun har representert Norge i en rekke internasjonale konferanser og arrangementer. Haaland har bred erfaring fra arbeid med klima og menneskerettigheter, herunder barns rettigheter.  

Terje Vigtel, styremedlem, Plan Norge

Terje Vigtel

Direktør i Norad til han gikk av med pensjon i 2013. Vigtel har hatt ulike roller i Norad, og har jobbet i en rekke land som stedlig representant og ambassadør. Fadder for Charity (13 år) fra Zambia. Foto: Sandra Aslaksen

Linn Dagfinrud

Linn Dagfinrud

Ansattrepresentant. Har jobbet i Plan siden 2007 og har stillingen som Youth Engagement Manager i markeds- og kommunikasjonsavdelingen. Linn er utdannet sosiolog og lærer, og har bred erfaring i organisasjonen. Hun er fadder for Assumptha (17) fra Rwanda.

Eline Heidisdatter Lorentzen, styremedlem i Plan

Eline Heidisdatter Lorentzen

Styremedlem og juniorrådgiver for helse i URO, Plan International Norges ungdomsgruppe. Kommer fra Kristiansand og går på Kristiansand katedralskole Gimle. Hun er spesielt engasjert i barns rett til god helse og at barn får undervisning i egne rettigheter. Eline brenner også for ungdomsengasjement og ungdoms rett til å si sin mening. 

Alternativ tekst

Tina Shagufta Munir Kornmo

Lege, aktiv samfunnsdebattant og politiker. Kornmo er vararepresentant til Stortinget for Venstre, og hun har ledet organisasjonen LIM (Likestilling, integrering og mangfold) fra 2009 til 2015.

Alternativ tekst

Kamilla Elisabeth Engebretsen

Skoleelev fra Høvik i Bærum og medlem av URO, Plan International Norges ungdomsgruppe. I URO er hun spesielt engasjert i ungdommers seksuelle og reproduktive rettigheter, og er juniorrådgiver for dette temaet i URO.