Heikki Holmås, styreleder i Plan International Norge

Heikki Eidsvoll Holmås

Styreleder

Tidligere utviklingsminister og stortingspolitiker for SV. Jobber nå som seniorrådgiver for Multiconsult innen fornybar energiutvikling.

Marita Haug Haaland

Marita Haug Haaland

Nestleder

Advokatfullmektig i advokatfirmaet Alvheim og Hansen ANS i Bergen. Har i mange år vært aktiv både som juniorrådgiver i URO og som styremedlem i Plan, og hun har representert Norge i en rekke internasjonale konferanser og arrangementer. Haaland har bred erfaring fra arbeid med klima og menneskerettigheter, herunder barns rettigheter.  

Tina Shagufta Munir Kornmo

Tina Shagufta Munir Kornmo

Styremedlem

Lege, aktiv samfunnsdebattant og politiker. Kornmo er vararepresentant til Stortinget for Venstre, og hun har ledet organisasjonen LIM (Likestilling, integrering og mangfold) fra 2009 til 2015.

Terje Vigtel, styremedlem, Plan Norge

Terje Vigtel

Styremedlem

Direktør i Norad til han gikk av med pensjon i 2013. Vigtel har hatt ulike roller i Norad, og har jobbet i en rekke land som stedlig representant og ambassadør. Han er fadder for Charity (18 år) fra Zambia.

Toril Brekke, styremedlem i Plan International Norge

Toril Brekke

Styremedlem

Jobbet som utenlandssjef og nestleder i Flyktninghjelpen. Hun gikk av med pensjon i 2017. Brekke har bred erfaring fra internasjonalt humanitært arbeid og har blant annet jobbet i Zambia, Namibia og Sri Lanka.

Andrine Brakstad

Andrine Brakstad

Ansattrepresentant

Brakstad har jobbet i Plan siden 2007, og har bred erfaring fra organisasjonen. Hun er utdannet samfunnsviter, og har i dag stillingen som Head of Sponsorship. Hun er fadder for Maria Clara (10 år) fra Bolivia.

 

Linn Dagfinrud

Linn Dagfinrud

Ansattrepresentant

Har jobbet i Plan siden 2007 og har stillingen som Youth Engagement Manager. Dagfinrud er utdannet sosiolog og lærer, og har bred erfaring i organisasjonen. Hun er fadder for Younouss (3 år) fra Senegal.

Kamilla Elisabeth Engebretsen

Kamilla Elisabeth Engebretsen

URO-representant

Skoleelev fra Høvik i Bærum og medlem av URO, Plan International Norges ungdomsgruppe. I URO er hun spesielt engasjert i ungdommers seksuelle og reproduktive rettigheter, og er juniorrådgiver for dette temaet i URO.

Jesper Sudnes Brå

Jesper Sundnes Brå 

Observatør

Skoleelev fra Heimdal i Trondheim og medlem av URO, Plan Internasjonal Norges ungdomsgruppe. Sundnes Brå er opptatt av å løfte ungdommens stemme, både nasjonalt og internasjonalt. I URO er han juniorrådgiver for jenter i krise og psykisk helse. 

Plans valgkomité

Plans valgkomité består av Kjell Erik Ullmann Øie, Anita Rathore og Anita Krohn Traaseth.