Alternativ tekst

Heikki Holmås - styreleder

Tidligere utviklingsminister og stortingspolitiker for SV. Jobber nå som seniorrådgiver for Multiconsult innen fornybar energiutvikling, og er også styreleder for Frivillighet Norge i tillegg til Plan.

Alternativ tekst

Marita Haug Haaland - nestleder

Advokatfullmektig i advokatfirmaet Alvheim og Hansen ANS i Bergen. Har i mange år vært aktiv både som juniorrådgiver i URO og som styremedlem i Plan, og hun har representert Norge i en rekke internasjonale konferanser og arrangementer. Haaland har bred erfaring fra arbeid med klima og menneskerettigheter, herunder barns rettigheter.  

Terje Vigtel, styremedlem, Plan Norge

Terje Vigtel

Direktør i Norad til han gikk av med pensjon i 2013. Vigtel har hatt ulike roller i Norad, og har jobbet i en rekke land som stedlig representant og ambassadør. Fadder for Charity (13 år) fra Zambia. Foto: Sandra Aslaksen

Hilde Hummelvoll

Hilde Hummelvoll

Lærer på Medier og kommunikasjon på Åssiden videregående skole i Drammen. Har tidligere arbeidet som journalist og programleder i NRK. Vinner av Gullruten som beste kvinnelige programleder i 2002 og 2004. Fadder for Alicesandra (11 år) på Filippinene.

Andrine Brakstad

Andrine Brakstad

Ansattrepresentant. Har jobbet i Plan siden 2007 og har stillingen som Head of sponsorship i fadderavdelingen. Andrine er samfunnsviter og har bred erfaring i organisasjonen. Hun er fadder for Odilia (12) fra Guatemala.

Eline Heidisdatter Lorentzen, styremedlem i Plan

Eline Heidisdatter Lorentzen

Styremedlem og juniorrådgiver for helse i URO, Plan International Norges ungdomsgruppe. Kommer fra Kristiansand og går på Kristiansand katedralskole Gimle. Hun er spesielt engasjert i barns rett til god helse og at barn får undervisning i egne rettigheter. Eline brenner også for ungdomsengasjement og ungdoms rett til å si sin mening. 

Alternativ tekst

Tina Shagufta Munir Kornmo

Lege, aktiv samfunnsdebattant og politiker. Kornmo er vararepresentant til Stortinget for Venstre, og hun har ledet organisasjonen LIM (Likestilling, integrering og mangfold) fra 2009 til 2015.

Alternativ tekst

Kjell Roland

Sosialøkonom og leder for Norfund (Statens investeringsfond for utviklingsland) i perioden 2006-2018. Er en av stifterne av analyseselskapet Econ. Roland er en sentral aktør i debatten om fremtidig innretning og prioriteringer i norsk utviklingspolitikk.

Alternativ tekst

Kamilla Elisabeth Engebretsen

Observatør fra Plans ungdomsgruppe URO. Skoleelev fra Høvik i Bærum. I URO er hun spesielt engasjert i ungdommers seksuelle og reproduktive rettigheter, og er juniorrådgiver for dette temaet i URO.