Støtte fra Norad og UD

Plan har tett samarbeid med norske myndigheter, og får midler både fra Utenriksdepartementet og Norad. Her følger en oversikt over våre prosjekter finansiert av disse giverne.

Støtte fra Norad

«Girls Get Equal» samarbeidsavtalen 2020-24

I 2020 signerte Plan en ny femårig avtale med Norads Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor. Avtalen Girls Get Equal: Preventing Child, Early and Forced Marriage har et budsjett på 246,4 millioner, fordelt over årene 2020-2024. 

Våre prosjekter har en helhetlig tilnærming til å redusere forekomsten av barneekteskap. Med støtte fra Norad vil vi: 

 • Tilby jenter skolegang.
 • Øke kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter blant ungdommer.
 • Hjelpe jenter og familier til å unngå å gifte bort døtrene ved å øke familiens inntekt.
 • Mobilisere lokalsamfunn for å endre sosiale normer og praksis knyttet til tidlig ekteskap for jenter.
 • Bidra til å styrke lover og politikk knyttet til barneekteskap og barnevern, og implementering av disse.

Prosjektet bidrar direkte til FNs bærekraftsmål om å avskaffe skadelige skikker innen 2030. 

Plan mener at et sterkt og uavhengig sivilsamfunn er en uunnværlig drivkraft i kampen mot fattigdom, undertrykking og for barns rettigheter. Vi kommer til å jobbe tett med en lang rekke nasjonale og lokale organisasjoner for å sammen gjennomføre prosjektene. Vi tilbyr våre partnere kompetanseheving og langsiktig samarbeid. 

Disse landene er inkludert i Norad-avtalen: Bangladesh, Malawi, Nepal, Niger, Tanzania og Uganda.

Kontrakt: Girls Get Equal: Preventing Child, Early and Forced Marriage (pdf)

Norad-støtten går til:

 • 317.000 barn og ungdommer
 • 741 skoler
 • 544 lokalsamfunn 

«A Working Future», Uganda

Norads Seksjon for næringsutvikling støtter et prosjekt i Uganda som har som formål å styrke produksjon og markedstilgang i jordbrukssektoren. Vi har som mål å skape jobb for 24,000 ungdommer (60% kvinner). 

Prosjektet fokuserer på produksjon av chili, søtpotet og nøtter. Plan bidrar til at marginaliserte ungdommer får opplæring i landbruksteknikk, tilgang til såfrø m.m. samt hjelp med å organisere seg i spare- og lånegrupper. Gjennom disse gruppene kan de enklere få tilgang til lån, og forhandle avtaler med oppkjøpere. 

Vi jobber målrettet med å støtte eksport via etablerte private bedrifter. Prosjektet er over fire år, fra 2018 – 2022. 

«Together for Inclusion», Niger

Plan får Norad-midler til et utdanningsprosjekt i Niger, via Atlas-Alliansen. Prosjektet er en del av et konsortium med til sammen 15 norske bistandsorganisasjoner som medlemmer, og har som formål å støtte rettigheter til mennesker med funksjonsnedsettelser i Mocambique, Niger, Somalia, Sør-Sudan og Uganda i perioden 2019-2022. For mer informasjon om dette programmet viser vi til Atlas-Alliansen.

Støtte fra Utenriksdepartementet

"Quality Education and Protection from Violence in West and Central Africa"

Plan signerte sin første avtale med Utenriksdepartementets seksjon for humanitære spørsmål i 2019. I 2020 fikk vi økt tilsagn for å implementere humanitære prosjekt i tre land: Burkina Faso, Mali og Niger, samt at vi i Vest Afrika arbeider på regionalt nivå med beskyttelse av utdanning mot angrep. I 2021 sikret vi en flerårig avtale (2021-2023) for det samme. Dette gir oss mer forutsigbarhet og dermed muligheten til å utgjøre en enda større forskjell for de vi jobber med.

Tematisk fokus for prosjektene i alle tre land er utdanning, barns beskyttelse og beskyttelse mot seksualisert og kjønnsbasert vold i humanitære kriser. Ved å arbeide helhetlig og på tvers av ulike områder er målet at vi kan møte særlig tenåringsjenters behov på en bedre måte og gi dem et godt utgangspunkt for fremtiden.


Plans avtaler med større partnere og leverandører

 

TV-aksjonen 2021: Barn, Ikke Brud

Det endelige resultatet viser at TV-aksjonen samlet inn 262,7 millioner, inkludert 50 millioner fra Norad. Pengene går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Mali, Malawi og Niger. Les mer om TV-aksjonen her.

 • Bangladesh: Rangpur Dinajpur Rural Service Bangladesh (RDRS Bangladesh) Kr 10.986.213,- (2022 - 2025)
 • Bangladesh: Mahideb Jubo Samaj Kallyan Somity (MJSKS) Kr 8.248.537,- (2022 - 2025)
 • Niger: DIMOL (fistula center) Kr 1.131.000,- (2022 - 2025)
 • Niger: ONG Mungane Kr 5.036.037,- (2022 - 2023)
 • Niger: ONG FAD Kr 7.871.363,- (2022 - 2025)
 • Nepal: Bheri Environmental Excellence group Kr 2.421.712,- (2022 - 2023)
 • Nepal: Aasaman Nepal Kr 2.531.190,- (2022)
 • Malawi: Find Your Feet Kr 1.487.502,- (2023)
 • Malawi: Foundation for Community Support Services Kr 1.568.201,- (2023)
 • Malawi: Livingstonia Synod AIDS Programme Kr 1.460.566,- (2023)
 • Malawi: Social Development Direct Kr 707.362,- (2023)
 • Norad-kontrakt: Barn, ikke brud(pdf)

Girls Get Equal: Preventing Child, Early and Forced Marriage 2020-24

 • Bangladesh: Resource Development Foundations Kr 11.628.100,-
 • Bangladesh: South Asia Partnership Bangladesh Kr 22.246.100,-
 • Malawi: Churches Action in Relief and Development Kr 423.255,-
 • Malawi: Centre for Alternatives for Victimised Women and Children Kr 721.117,-
 • Malawi: Creative Centre for Commuity Mobilisation Kr 3.102.790,-
 • Malawi: Creative Centre for Commuity Mobilisation Kr 591.680,-
 • Nepal: Social Awareness Development Academy Kr 753.459,-
 • Nepal: Human Rights and Environment Development Centre Kr 579.312,-
 • Nepal: Collaborative Action for Dignity Kr 1.233.550,-
 • Nepal: Bheri Environmental Excellence Group Kr 556.978,-
 • Nepal: Banke UNESCO Club Kr 915.257,-
 • Tanzania: People's Development Forum Tanzania Kr 11.456.300,-
 • Tanzania: Rafiki Social Development Organization Kr 3.456.600,-
 • Tanzania: Rukwa Sustainable Development Organization Kr 2.823.430,-
 • Tanzania: Youth Education through Sports Tanzania Kr 6.337.150,-
 • Tanzania: Youth Education through Sports Tanzania Kr 637.936,-
 • Tanzania: Chasa Investment Limited Kr 583.970,-
 • Tanzania: Construction and Engineering Services Limited Kr 565.317,-
 • Tanzania: The Mobility Group (T) Ltd. Kr 605.731,-
 • Uganda: Trailblazers Mentoring Foundation Kr 1.464.460,-
 • Uganda: Agency for Accelerated Regional Development Kr 1.261.490,-

A Working Future, Uganda

 • Uganda: Africa 2000 Network - Uganda Kr 1.107.060,-
 • Uganda: KK Fresh Produce Exporters Limited Kr 895.447,-
 • Uganda: Volunteer Efforts for Development Concerns Kr 1.025.420,-

Together for Inclusion, Niger

 • Niger: Ministère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l’Education Civique (Ministry of of Primary Education, Literacy, Promotion of National Languages and Civic Education) Kr 801.824,-
 • Niger: Fédération Nigérienne des Personnes Handicapées (1er trimestre) - Nigerien Federation of Persons with Disabilities, 1st quarter Kr 532.122,-
 • Niger: Fédération Nigérienne des Personnes Handicapées (2e trimestre) - Nigerien Federation of Persons with Disabilities, 2nd quarter Kr 731.342,-
 • Niger: Entreprise de Travaux Publics et Hydraulique Assainissement (ETP/HA) représentée par Monsieur Amadou Soumaila, Tél : 96088632/96874332 - Public Works and Hydraulic Sanitation Company (ETP / HA) represented by Mr. Amadou Soumaila Kr 1.181.210,-
 • Niger: Entreprise G.T.I SARL représentée par Monsieur Garama Rahaman, Tél : 96992935 Kr 1.317.600,-
 • Niger: Sahélienne des Travaux et Services SARLU (STS) représentée par Monsieur Ibrahim Ousmane Amadou, Tél : 88007744/90556675 Kr 1.278.270,-

Quality Education and Protection from Violence in West and Central Africa

 • Burkina Faso: Association des Jeunes pour la Protection de l’Environnement et d’Élevage (AJPEE) Kr 1.510.635,-
 • Niger: L’ONG Dynamique Inclusif de Developpement Local (DIDL) Kr 1.629.769,-