Uke 2: Likestilling

Denne uken setter vi fokus på likestilling, og hvorfor bærekraftig utvikling er umulig å oppnå uten mer likestilte samfunn. Elevene får jobbe med spørsmål knyttet til bærekraftsmål 5, som sier at verden skal bli likestilt innen 2030. Undervisningsopplegget legger til rette for at elevene får reflektere rundt egne holdninger, og kjønnsdiskriminering i Norge og globalt.

Mangel på likestilling er en av de største hindringene for jenters utdanning og frihet. I kriser og konflikt, som i flyktningleiren i Tanzania, forsterkes dette. Derfor er det å oppnå bærekraftsmål 5 om likestilling helt nødvendig for at barn og unge over hele verden skal få oppfylt sine rettigheter.

Ingen land i verden, ikke engang Norge, kommer til å nå bærekraftsmål 5 innen 2030 med dagens tempo. Med dagens tempo kommer det faktisk til å ta minst 60 år i Norge, og rundt 200 år globalt, før vi har oppnådd likestilling!

Under finner dere

 • FilmerUngdom og likestilling handler om ungdom sine tanker om likestilling i Norge og Rwanda. STUCK episode 7 sesong 1 handler om jenter som opplever brudd på sine rettigheter i Bangladesh.
 • Presentasjon: Presentasjonen handler om likestilling og diskriminering basert på kjønn.
 • Oppgaver: Fire interaktive oppgaver finner du lenger ned på siden.

Vil klassen hjelpe?

Elevene har mulighet til å hjelpe barn som opplever kriser og konflikt. 
Les om hva og hvordan. 

Oppgave 1: Prezi-presentasjon med refleksjonsspørsmål

 • Tid: 25 min 
 • Utstyr: PC, internett, projektor, høyttaler
 • Bruk: Oppgaven passer fint som introduksjon eller oppsummering. 

Bruk den ferdige Prezi-presentasjonen til å gi en kort innføring i bærekraftsmål 5 og temaet  likestilling. Avslutt med å diskutere følgende refleksjonsspørsmål. Enten i plenum eller i mindre grupper:

 • Definer begrepet feminisme. Hva betyr det å være feminist? 
 • Likestilling er lønnsomt for et samfunn. Holdes halve befolkningen utenfor taper samfunnet mulige inntekter og kunnskap. Hvorfor tror dere at det likevel er sånn at ingen land i verden kommer til å oppnå likestilling innen år 2030 med dagens tempo?
 • En av de viktigste grunnene til at jenter blir diskriminerte rundt omkring i verden, er at jenter blir sett på som mindre verdt enn gutter. Hvorfor er det slik?

Oppgave 2: 4 hjørner

 • Tid: 15 min
 • Utstyr: ark og 4-5 påstander

Heng opp en lapp i hvert av de fire hjørnene i klasserommet. Ett hjørne er markert med «ja», ett med «nei», ett med «kanskje» og ett med «vet ikke».

Elevene skal ta stilling til påstander som læreren leser opp ved å stille seg i et av de fire hjørnene. For hver påstand bør minst én elev fra hvert hjørne begrunne hvorfor de har valgt det bestemte hjørnet. Læreren bør utfordre elevene til å tenke på aspekter og nyanser de kanskje ikke har tenkt på før.

OBS: Elevene har lov til å skifte mening underveis i diskusjonen og gå til et annet hjørne.

Påstandene kan være:

 • Likestilling betyr at menn og kvinner er like. 
 • Likestilling handler om at kvinner skal ta makten fra menn. 
 • Barneekteskap er greit der det er lang tradisjon for det. 
 • Norge er et av de mest likestilte landene i verden, derfor er det unødvendig å feire dager som for eksempel kvinnedagen og jentedagen. 
 • Jenter opplever bare diskriminering i fattige land.

Oppgave 3: Barneekteskap

Hvert år blir 12 millioner jenter giftet bort mens de enda er barn. Det er én jente nesten hvert andre sekund! I kriser og konflikt, som den ungdommene fra Burundi opplever, øker faren for at jentene blir giftet bort, opplever vold og seksuelle overgrep. Barneekteskap er i dag en av verdens største likestillingsutfordringer. Se denne episoden av nettserien STUCK. STUCK er en norsk serie som viser grove brudd på jenters rettigheter. I den vedlagte episoden reiser norske Emilie til Bangladesh for å lære om barneekteskap.

Start aktiviteten med en idémyldring i plenum. Be elevene komme med forslag til hvorfor de tror at foreldre ønsker eller tillater at barn gifter seg før de har fylt 18 år. Eksempler på årsaker kan være: økonomi (det er for kostbart å ha barnet boende hjemme), tradisjon, for liten plass i husholdningen, ære, brudepris, troen på at barnet får det bedre, eller at barnet har lyst selv. 

La elevene så diskutere i mindre grupper:

 • Hvilke konsekvenser tror dere ekteskapet får for Paroti, som ble giftet bort?
 • Hva har barneekteskap med likestilling og bærekraft å gjøre?
 • I kriser og konflikt øker sjansen for å bli giftet bort som barn. Hvorfor er det sånn?

La til slutt noen av gruppene dele det de har diskutert i plenum.

Oppgave 4: "Sjeiken"

Tid: 25 minutter
Utstyr: Sangteksten «Sjeiken» (pdf), PC eller penn og papir. Evt. PC, internett, projektor og høyttalere.


Diskuter den omstridte russesangen «Sjeiken» av TIX feat. The Pøssy Project fra 2015, se vedlegg. Du som lærer kan vurdere om denne oppgaven er passende for din elevgruppe. 

 • Hva er tema i “Sjeiken”? 
 • Hvilket budskap har sangen? 
 • Påvirker slike tekster holdningene våre? 
 • En årsak til at jenter opplever diskriminering rundt om i verden er at jenter blir sett på som mindre verdt. Kan måten vi snakker om jenter eller gutter på være med på å påvirke slike holdninger?