Uke 1: Barn og unge på flukt

Denne uken setter vi fokus på barn og unges rettigheter i krise og konflikt. Elevene får jobbe med spørsmål knyttet til FNs barnekonvensjon og bærekraftsmål 16 om fred og rettferdighet. Målet har som delmål å stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold mot barn og unge. Det er helt avgjørende for å skape bærekraft, og for å sikre at alle får oppfylt sine rettigheter. 

Over 65 millioner mennesker er på flukt fra krig og forfølgelse. Halvparten av disse er barn. I krise og konflikt er barn ekstra sårbare. Barn og unge på flukt: 

 • opplever ofte sult, mangel på rent vann og medisinsk hjelp
 • kan bli skilt fra foreldre eller andre omsorgspersoner
 • mister ofte muligheten til å gå på skole
 • er ekstra sårbare for vold, utnytting og seksuelle overgrep

Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. I kriser og konflikt opplever jenter økt risiko for seksuell vold, barneekteskap og ufrivillig graviditet. Det er også større sjanse for at jenter ikke går på skole enn gutter. Mange fattige foreldre prioriterer utdanning for familiens gutter, og mange jenter må slutte på skolen for å gifte seg.

Plukk og miks

Du velger selv hva du vil bruke av materiell, og hvor mange av oppgavene du vil gjennomføre. Dette kan du plukke fra:

 • Film: Filmen handler om barn og unge i flyktningleirer i Tanzania.
 • Presentasjon: Presentasjonen handler om barn på flukt og deres utfordringer.
 • Oppgaver: Fire interaktive oppgaver finner du lenger ned på siden.

Vil klassen hjelpe?

Elevene har mulighet til å hjelpe barn som opplever kriser og konflikt. 
Les om hva og hvordan. 

Oppgave 1: Prezi-presentasjon med refleksjonsspørsmål

 • Tid: 30 minutter
 • Utstyr: PC, internett, projektor, høyttaler     
 • Bruk: Oppgaven passer fint som introduksjon eller oppsummering.  

Skriv ordet flyktning på tavlen. Be elevene skrive ned tre ord de forbinder med det. La elevene presentere og diskutere ordene sine med en medelev.

Bruk den ferdige Prezi-presentasjonen til å gi en kort innføring i bærekraftsmål 16 og temaet krise og konflikt. Avslutt med spørsmålene under. Diskuter gjerne to og to eller i grupper før dere oppsummerer i plenum. 

 • Hvorfor må mange barn og unge flykte fra hjemmet sitt? 
 • Kan dere noen eksempler på land folk flykter fra? 
 • Hvordan tror dere det er å dra fra alt og alle dere kjenner uten å vite om dere noen gang kommer tilbake? 
 • Hva heter FNs konvensjon som sier hvilke rettigheter barn har?
   

Oppgave 2: Hvilke rettigheter har barn i krise og konflikt?

Tid: 20 min
Utstyr: Sarahs historie (pdf).


Les historien om Sarah. Diskuter så i grupper om: 

 • Sarah opplever brudd på sine menneskerettigheter. Gi eksempler.
 • Hvorfor jenter som Sarah er ekstra sårbare i kriser og konflikter? 
 • Hva må endres i Sarahs historie for at hun skal få sine rettigheter oppfylt? 

Noen, eller alle gruppene kan så presentere det de kom frem til.

Oppgave 3: Når alt er nytt og spennende

 • Tid: 25 minutter
 • Utstyr: Verdenskart   

Del elevene inn to og to, eller i mindre grupper. Sammen skal de velge et land utenfor Europa de ikke vet noe om. Be dem om å forestille seg at de skal fly til dette landet i kveld, og at det vil bli deres nye hjem. De skal også forestille seg at de ikke visste noe om dette på forhånd, og at det kom som en stor overraskelse.

 • Hvilken hjelp tror dere at dere trenger dersom dere må flytte til et nytt land hvor dere verken kan språket, kulturen eller reglene? 
 • Bli enige om de fem viktigste spørsmålene dere lurer på om det nye landet deres. 

Reflekter så i plenum:

 • Hvilke spørsmål tror dere barn og unge som kommer til Norge som flyktninger kan ha?
 • Hva tror dere flyktninger vil synes er annerledes og likt med hvordan vi lever i Norge?
 • Hva kan klassen eller skolen deres gjøre for at ungdom som kommer til Norge føler seg velkomne?  

Oppgave 4: Think, pair og share

 • Tid: 30 minutter
 • Utstyr: ingenting  

God integrering av de som kommer til Norge er viktig for hele samfunnet. Dette er alle politiske partier enige om, men hva god integrering betyr er politikere derimot uenige om.  

Hva synes dere er god integrering? Finn to lokale og to nasjonale integreringstiltak dere synes er viktige. Kan dere nevne tre eksempler på hva dere som enkeltpersoner kan gjøre for å bidra til bedre integrering? 

Denne oppgaven har tre trinn. Start med å stille spørsmålene ovenfor høyt. 

 1. Think – først skal elevene individuelt tenke over spørsmålene. De kan gjerne skrive tiltakene ned på et ark. 
 2. Pair – etter et par minutter med individuell refleksjon, setter elevene seg sammen to og to og deler det de har kommet opp med. Sammen skal de så diskutere spørsmålene videre, og til slutt bli enige om den løsningen eller løsningene de mener er viktigst. 
 3. Share – til slutt presenterer parene sine svar. Dette kan enten gjøres foran hele klassen eller i grupper.