Regjeringen med ny Sahel strategi

Plan er positive til fokuset på jenters utdanning, men etterlyser helhetlig innsats mot barneekteskap. Jenter er en særlig sårbar gruppe i arbeidet mot kjønnsbasert vold.

Jente fra Sahel regionen

– Jeg vil vente med å gifte meg til jeg er 18 eller 20 år, sier Rokia (14) fra Koulikoro regionen i Mali. Hun ønsker å fullføre skolen og drømmer om å bli lege.  

Den 23. juni 2021 la Regjeringen frem en ny Sahel-strategi. Plan International Norge er positive til at Norge ønsker å styrke jenters posisjon.

– Det er bra at Norge ønsker å styrke jentenes posisjon, gjennom å løfte jenters utdanning. Det er viktig at barneekteskap er særskilt nevnt som en av de store utfordringene jenter i regionen er utsatt for, men vi skulle ønske strategien vektla at det kreves en mer helhetlig innsats ut over utdanning, i kampen mot barneekteskap, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge. 

– Vi er glade for at strategien viderefører arbeidet mot seksualisert og kjønnsbasert vold (SGBV). Her skulle vi gjerne sett at jenter og unge kvinner var nevnt som en særlig sårbar gruppe som krever tilpasset respons, da nettopp denne gruppen opplever økt forekomst av SGBV både i forbindelse med konflikt og nå med korona, sier Partapuoli.

Denne nye strategien gjelder norsk innsats i Sahel-regionen i 2021–2025.