Koronavaksiner må fordeles rettferdig

Om koronavaksiner ikke deles rettferdig rundt om i verden, vil det være et katastrofalt tilbakeslag for jenter og kvinners rettigheter.

– Blir ikke vaksinen rettferdig fordelt over hele verden, vil jenter og unge kvinners rettigheter stå i fare. Dette omfatter økt risiko for å bli utsatt for vold i hjemmet, seksuell og kjønnsbasert vold og barneekteskap. Pandemien har allerede satt arbeidet med likestilling mange år tilbake, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Jenter og unge kvinner er ekstra sårbare for ringvirkningene av koronakrisen, viser ny forskning fra Plan International. Økonomiske nedgangstider, tap av arbeidsplasser og stengte skoler har forverret de allerede eksisterende kjønnsmessige, sosiale og økonomiske ulikheter i mange land. 

I løpet av 2021 har flere land opplevd både andre og tredje bølge av koronasmitte som følge av nye varianter av viruset. Dette har ytterligere påvirket de mest sårbare gruppene, og har spesielt gått utover tilgang på viktige helsetjenester for jenter og unge kvinner. 

Sårbare og ekskludert

I april 2021 rapporterte WHO om at mer enn 700 millioner vaksinedoser hadde blitt distribuert globalt. Over 87 % av disse hadde gått til høyinntekts- eller øvre mellominntektsland, mens lavinntektsland kun hadde fått 0,2 %. 

Plan oppfordrer regjeringer over hele verden til å sørge for at lav- og middelinntektsland får tilstrekkelig med vaksinedoser. Sårbare og ekskluderte grupper i samfunnet, uavhengig av inntekt, og flyktninger, må inkluderes. Pandemien er ikke over før den er over i alle land. 

Norges investeringer i Covax-mekanismen har ført til at omkring 700 000 vaksinedoser er videresendt til fattige land.  

– Vi er veldig glade for at Norge leder an som et godt eksempel. Hvis utviklingslandene ikke får nok vaksiner, vil jenter og kvinner stå igjen som de store taperne nå og i tiden som kommer. Vi ber derfor beslutningstakere over hele verden om å sikre rettferdig tilgang på vaksinen, sier Partapuoli.

Plan støtter også WHOs oppfordring om å sette til side patenter og andre rettigheter for å få opp produksjon av koronavaksiner. 

Kjønnsbasert vold har økt

Forekomsten av kjønnsbasert vold har økt kraftig under pandemien. Ytterligere 2 millioner jenter kan bli utsatt for kjønnslemlestelse som et resultat av tapt skolegang og forsinkelser i forebyggende arbeid, ifølge FN. I tillegg fryktes det at vanskeligheter med å få tilgang til moderne prevensjonsmidler kan resultere i opptil 7 millioner ikke planlagte graviditeter, og 10 millioner flere barneekteskap enn antatt.

Siden utbruddet av koronaviruset i mars i fjor har Plan jobbet med å støtte land og lokalsamfunn gjennom krisen med et spesielt fokus på å beskytte barn og unge, smittestasjoner og utdanningstilbud til unge.

Les mer om Plans koronarespons her.