Illustrasjon av forskjellige gode nyheter fra 2022

Dette likte vi med 2022

I fjor ble verden på mange måter et verre steder for jenter. Eksemplene er mange, som strengere abortrettigheter i USA og bortfall av jenters rettigheter i Afghanistan. Heldigvis finnes det lysglimt.

De siste årene har jenters utvikling hatt tilbakeslag på grunn av ulike kriser. Klimakrise, mer ekstremvær, krig og ettervirkninger av pandemien påvirker alle barn, men rammer jenter hardest. Når det ikke er nok mat til alle er det jentene som spiser sist og minst. Ved økt fattigdom eller uro er jenter de første som tas ut av skolen, flere jenter blir giftet bort som barn og utsettes for seksuell vold og overgrep. Jentene må oftere ta på seg oppdragerrollen når foreldrene reiser bort for å finne mat eller arbeid.

Men det finnes lysglimt.

Mange ønsker endring – ikke minst ungdommer, og de står på for å få økt inkludering og likestilling i sine miljøer, som i Iran. På Filippinene har barneekteskap nå blitt forbudt og i Colombia er abort nå lovlig. I Ecuador og i Den demokratiske republikken Kongo kan man få utført abort hvis graviditeten skyldes voldtekt.

Noen av de viktigste seierne i 2022:

 

Gjenåpning av skoler i Uganda

Verdens lengste skole-lockdown tok slutt i januar. Da kunne skolene i Uganda åpne igjen, etter nesten 2 år med nedstengning. Nedstengningen har gitt flere tenåringsgraviditeter, mer barnearbeid og økt vold. Skoleåpningen var derfor første steg mot mer normalitet.

Forbudt med barneekteskap på Filippinene

På Filippinene ble  barneekteskap forbudt i 2022. Det som presidenten omtaler  som “barnemishandling” er nå straffbart. Landet innførte fengselsstraff på inntil 12 år for å gifte seg eller være samboer med noen under 18 år.

Rekordhøy vilje til å stanse barneekteskap

Verdens vilje til å stanse barneekteskap er rekordhøy. 125 land, inkludert de hvor barneekteskap er mest utbredt, som i Nepal og Bangladesh, stilte seg bak FNs resolusjon om å bekjempe barneekteskap. Dette er en svært viktig beslutning fordi pandemien og andre kriser har satt flere jenter i fare for å bli barnebruder. 

Ny lov om likestilling i Sierra Leone

Parlamentet i Sierra Leone vedtok i november 2022 en ny lov som fremmer likestilling. Loven styrker jenters og kvinners mulighet til å delta i politikk og samfunnsliv på lik linje med gutter og menn. Plan har jobbet i 10 år for å endre denne loven.

Første lov om mensen i Europa

Spania er første land i Europa med en «mensen-lov» og andre reformer som fremmer jenter og kvinners helse. Den nye loven ble vedtatt i desember og gir jenter og kvinner fri fra jobb om de har store menssmerter, samt sikrer abortrettigheter og gratis bind og tamponger.

Økt likestilling i arbeidslivet

I 2022 kom det på plass lover og reguleringer som gir økt likestilling i arbeidslivet i land som Vietnam, Armenia, Colombia og Kambodsja. EU-parlamentet vedtok ny lov som skal sikre mer likestilling i  offentlige styrer.

Seksualitetsundervisning inn i skolen i Bangladesh

Plan International Bangladesh inngikk en avtale med direktoratet for videregående og høyere utdanning (DSHE) om at skoleelever skal få kunnskap om kropp og helse. Dette vil ruste jenter til å bedre kunne ta vare på egen helse og planlegge egen fremtiden sin.

Fond for tap og skade

Klimatoppmøtet i Egypt (COP27) endte med et viktig historisk gjennombrudd. Det skal opprettes et nytt fond som støtter land som er utsatt for tap og skade som følge av klimaendringene.

Historisk lov beskytter barn mot vold i Somalia

I februar vedtok parlamentet i Somaliland en lov som skal beskytte barn mot vold og alle former for diskriminering. Den nye loven, Somaliland Children’s Act inkluderer beskyttelse mot omskjæring av jenter (kjønnslemlestelse), som nesten alle jenter i landet opplever.

Åpenhetsloven

Juli 2022 trådde åpenhetsloven i kraft i Norge. Loven pålegger bedrifter til å ta ansvar for arbeidsforhold og menneskerettigheter i sin leverandørkjede. Både i Norge og andre land hvor bedriftene har produksjon.

Abortrettighter

Abort er nå lovlig i Colombia. Mens i Ecuador og Den demokratiske republikken Kongo kan man få utført abort hvis graviditeten skyldes voldtekt.

Norge lanserte ny matsikkerhetsstrategi

Strategien vil styrke norsk innsats for matsikkerhet i utviklingsland og motvirke sult gjennom økt selvforsyning. Dette skal styrke småskalaprodusentene, som ofte er kvinner.