På tide å la "Girls Takeover"

Ledere over hele verden stiller opp for initiativet «Girls Takeover»: De gir fra seg sjefsstolen til en jente i forbindelse med den internasjonale jentedagen 11. oktober. I år foregår "Girls Takeover" digitalt, og jentene kan foreta en Equality Check av bedriften.

Ved å la ei jente overta lederjobben for en dag, er bedriften med på å hjelpe jenter på veien til å bli fremtidens ledere. 

Nytt av året er at jentene kan foreta en Equality Check av bedriften. Equality Check er en plattform hvor medarbeidere kan gi tilbakemelding på sin arbeidsplass om temaer som likestilling og mangfold.  

Bedriftene får dermed en unik mulighet til å gjennomføre konkrete tiltak for å fremme likestilling, i tillegg til den symbolske handlingen en "takeover" er.

Ung jente og voksen mann står med armene i kors og smiler

15 år og partner i konsulentselskapet BearingPoint. Rebecca Brennen tok over jobben til Erik Lohne som partner og leder for Data Analytics. - Vi trenger flere kvinner i konsulentbransjen, og særlig innen teknologi, sier Lohne. 

"Girls Takeover" gir engasjerte medarbeidere og god branding

Norske bedrifter som har vært med tidligere år, gir positive tilbakemeldinger: Det er en fin metode for å sette søkelys på bærekraftsmål #5: likestilling mellom kjønnene. Bedriftene opplever engasjerte medarbeidere som er positive til at lederne tar opp temaet. I tillegg styrker de sin branding som et samfunnsengasjert selskap som evner å gå fra ord til handling. Equality Check bidrar i tillegg til å styrke en åpen bedriftskultur. 

Hva betyr "Girls Takeover" i praksis? 

Jenta blir med på ulike aktiviteter denne dagen, digitalt. Hun kan jobbe med bedriftens sosiale medier, delta digitalt i møter og snakke om likestilling, for eksempel på et allmøte.

Jenta vil også oppfordre de ansatte til å gjennomføre en Equality Check av arbeidsplassen. Det innebærer at de ansatte svarer på en undersøkelse om likestilling og mangfold på arbeidsplassen. I etterkant vil jenta presentere resultatene og diskutere forslag til endringer. 

Tidspunkt: På FNs internasjonale jentedag 11. oktober – eller en nærliggende dato.

Disse bedriftene deltok på "Girls Takeover" 2019.

Dette får bedriften

  • Tilgang til Equality Check: Bedriften vil få tilgang til verktøy og tilpasset oppfølging med konkrete tiltak.
  • Rektruttering: Plan tar ansvar for å opprette kontakt med en ung, engasjert jente som kan ta over sjefsstolen.
  • Opplegg for dagen: Plan samarbeider med bedriften om å lage et opplegg for dagen, for eksempel en intern samling/teams-møte hvor bedriften og jenta forteller de ansatte om opplegget og gjennomfører en Equality Check.
  • Kommunikasjonsplan: Plan bidrar til å utvikle en kommunikasjonsplan med budskap som er relevant for bedriften, og en plan for sosiale medier. 
  • Medieomtale: Plan bidrar med innsalg til relevante medier.

Bakgrunn, praktiske tips til gjennomføring og forslag til tekster i sosiale medier (pdf)

Vi gir deg et tilbud

Ta kontakt med Christina Nyborg på christina.nyborg@plan-norge.no for tilbud på "Girls Takeover" bedriftspakke.

Visste du at... Av alle lederne i verdens 500 største selskaper, er færre enn 5 prosent kvinner. Også i Norge er kvinnelige ledere underrepresentert.  

- Samarbeidet med Plan skaper stolthet og engasjement blant ansatte.
Erik Lohne Partner og leder for Data Analytics i BearingPoint

Vil du tipse en jente om muligheten? Jenter mellom 15 og 19 kan søke om å få delta på "Girls Takeover". Se info til søkerne.