Låner bort sjefsstolen til en jente

Over hele verden stiller ledere opp for initiativet "Girls Takeover". De ønsker å være med på å fremme likestilling og jenters rettigheter i forbindelse med FNs internasjonale jentedag 11. oktober.  

Malin Våde Ingebrigtsen i sjefsstolen hos Manpower

Malin Våde Ingebrigtsen i sjefsstolen hos Manpower i 2017. Foto: Ina Sand Solli/Adresseavisen

Ved å la en jente overta lederstolen for en dag, viser bedriften at den støtter jenters likeverd og ønsker å være med på å styrke jenters tro på eget potensiale og muligheten til å påvirke etablerte kjønnsroller.

Når? På FNs internasjonale jentedag 11. oktober – eller en nærliggende dato. Mange bedrifter har allerede gjennomført "Girls Takeover", andre gjør det i siste del av oktober. 

Hva betyr det i praksis? Jenta blir med på ulike aktiviteter denne dagen, som å overvåke daglig drift, aktiviteter og møter. Hun vil også kommunisere i sosiale mediekanaler gjennom dagen, sammen med bedriften. 

Hvorfor? Norske bedrifter som var med i fjor, syntes det var en fin måte å sette fokus på jenters likeverd, både i bedriften og på verdensbasis. I tillegg hadde "Girls Takeover" disse effektene: 

  • Ansatte blir engasjert i en viktig sak og opplever det som postivt at lederne setter fokus på denne tematikken.
  • Selskapet styrker sin branding som et samfunnsengasjert selskap ved å gå fra ord til handling. 
  • Selskapet kan vise at de er opptatt av FNs bærekraftsmål #5: likestilling mellom kjønnene.

Flere bedrifter fikk medieomtale av "Girls Takeover" i 2017:

Faksimile av avisartikkel: "Microsoft Norge gav fra seg lederstilling til 15-åring"

Microsoft Norge var blant deltakerne i 2017, her omtalt av ABC Nyheter. 
     

Se andre bedrifter som fikk medieomtale

Slik kan bedriften delta:

Dere kan velge grunnpakken (1) eller en utvidet versjon (2).

1) Grunnpakken: 

  • Sett av tid i kalenderen til den aktuelle lederen. Enten på FNs internasjonale jentedag 11. oktober eller en nærliggende dato. 
  • Del informasjon om "Girls Takeover" og hvorfor den gjennomføres, både blant ansatte og utad. Det er lurt å fortelle om det både på forhånd og i løpet av selve dagen. 
  • Finn en kandidat som kan fylle sjefsstolen. Tips: Lokalmedia og sosiale medier.

Dette bidrar Plan med: 

2) Litt ekstra

  • Plan finner kandidaten: Vi tar ansvar for å opprette kontakt med en ung, engasjert jente som kan ta over sjefsstolen.
  • Bedriften inviterer de ansatte til en intern samling hvor bedriften og jenta forteller de ansatte om opplegget. Mange bedrifter har kalt denne samlingen for Equality Coffee

I tillegg oppfordrer vi bedriftene til å gi et økonomisk bidrag til innsatsen for jenters utvikling og likestilling.  

Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller om du vil delta på årets "Girls Takeover".

Ta kontakt med oss