På tide å la "Girls Takeover"

Ledere over hele verden stiller opp for initiativet «Girls Takeover»: De gir fra sjefsstolen til en jente i forbindelse med den internasjonale jentedagen 11. oktober.  Hensikten er å fremme likestilling og jenters rettigheter.

17-årige Varin Hiwa fra Stovner var konsernsjef i Storebrand for en dag på Girls Takeover 2018. Vanligvis er Odd Arild Grefstad (t.h.) konsernsjefen.

Ved å la ei jente overta lederjobben for en dag, er bedriften med på å hjelpe jenter på veien til å bli fremtidens ledere. Initiativet bidrar til å styrke jenters tro på eget potensiale og påvirke etablerte kjønnsroller. 

Når? På FNs internasjonale jentedag 11. oktober – eller en nærliggende dato.

Hvorfor? Kvinnelige ledere er underrepresentert. Av alle lederne i verdens 500 største selskaper, er færre enn 5 prosent kvinner. Også i Norge er kvinnelige ledere underrepresentert. 

Hva betyr det i praksis? Jenta blir med på ulike aktiviteter denne dagen, som å overvåke daglig drift, møter og andre aktiviteter. Ofte vil jenta kommunisere i egne sosiale kanaler gjennom dagen, og hun kan også involvere seg i bedriftens sosiale medier. 

Disse bedriftene deltok på "Girls Takeover" 2019.

Slik kan bedriften din delta:

Velg mellom to alternativer:

1) Gjør det selv: 

  • Sett av tid i kalenderen til den aktuelle lederen. Enten på FNs internasjonale jentedag 11. oktober eller en nærliggende dato. 
  • Del informasjon om "Girls Takeover" og hvorfor den gjennomføres, både blant ansatte og utad. Det er lurt å informere både på forhånd og i løpet av selve dagen. 
  • Finn en kandidat som kan fylle sjefsstolen. Tips: Lokalmedia og sosiale medier.

Bakgrunn, praktiske tips til gjennomføring og forslag til tekster på sosiale medier (pdf)

2) "Girls Takeover" bedriftspakke

Plan tar ansvaret for:

  • Rektruttering av jente. Plan tar ansvar for å opprette kontakt med en ung, engasjert jente som kan ta over sjefsstolen.
  • Utvikling av plan for dagen sammen med bedriften, for eksempel en intern samling hvor bedriften og jenta forteller de ansatte om opplegget.
  • Utviktling av kommunikasjonsplan med budskap som er relevant for bedriften, utarbeidelse av SOME plan.
  • Innsalg til relevant media

Ta kontakt med oss på bedrift@plan-norge.no for tilbud på "Girls Takeover" bedriftspakke.