Som Planfadder hjelper du mange barn

Vi er så takknemlige for at akkurat du er Planfadder. Selv om du er fadder til et barn, hjelper du mange – og du bidrar til Plans arbeid for barns rettigheter og jenters likestilling.

Remote video URL

I filmen over får du vite litt om hvordan du er med på å hjelpe med støtten din – og du møter Kari Helene Partapuoli, som både er fadder og generalsekretær i Plan.
 

Gode samfunn for alle

Av og til får vi spørsmål om hvorfor ikke fadderbidragene går direkte til fadderbarnet. Det er fordi det ville skape et urettferdig skille – og vi tror på å løfte hele samfunn og ikke bare enkeltpersoner. Så selv om ikke alle barn i et lokalsamfunn er fadderbarn, drar alle nytte av arbeidet til Plan gjennom prosjekter som bygger gode, bærekraftige samfunn for alle. Det er dette bidragene dine går til.

Vi er tilstede over tid for barna

Fadderordningen – som du er en viktig del av – gjør at vi er til stede i lokalsamfunnene over mange år med lokalt ansatte og frivillige som blir godt kjent med barna og familiene deres. Det gir oss en helt unik kunnskap om hvilke utfordringer og behov barna har. Sammen kan vi derfor finne de beste løsningene – på barnas premisser. Det gjør at barn og unge blir hørt.

Lokalt eierskap til arbeidet 

Vi planlegger og gjennomfører prosjektene i samarbeid med lokalbefolkningen og lokale myndigheter. På den måten sikrer vi at alle i området får et eierskap til aktivitetene og kan videreføre arbeidet uten Plan. Fordi vi inkludere barn og unge i prosjektene, er de også aktivt med på å skape gode og varige endring i sine lokalsamfunn.

På Min side kan du lese mer om hva Plan gjør i lokalsamfunnet og landet der fadderbarnet ditt bor.

I det små og i det store – du gjør en forskjell

Som fadder er du med på å skape endring for barn og unge gjennom ulike prosjekter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det kan være å styrke førskoletilbudet i en landsby, eller å endre ekteskapsloven i et land som ikke har 18-års aldersgrense. Fordi du bryr deg er du med på å gjøre en forskjell, ikke bare for ett barn, men for mange.

Tusen takk for at du er Planfadder!
 

Maries kamp mot omskjæring av jenter

Marie (15) bor i Sierra Leone, et land der omskjæring av jenter er utbredt. Den unge jenta kjemper med sterk og modig stemme for å få slutt på den skadelige skikken.

En magisk krok i verden

I en "lesekrok" på landsbygda nord i Nicaragua høres ivrige barnestemmer. Hver uke samles de for å lese og snakke sammen om de magiske historiene og ordene som finnes mellom to permer.