Rohingya jente sitter i et telt i flyktingeleiren i Bangladesh

I kriser og konflikt er barn spesielt utsatt. Hverdagsrutiner blir erstattet med kaos og kamp for å overleve. Barn, og særlig jenter, blir mer sårbare for vold og overgrep. I tillegg til nødhjelp, trenger barn beskyttelse, utdanning og helsehjelp. Du kan hjelpe!

Jeg vil støtte dette prosjektet

Støtt Plans katastrofefond og bidra til:

Skolegang: Uavhengig av livssituasjon har alle barn rett på utdanning, men kriser og konflikt setter mange barns utdanning på vent. Plan arbeider derfor for å gi skolegang til barn også når en katastrofe inntreffer, og er spesielt opptatt av å gi psykososial støtte til lærere og elever.

Beskyttelse: I en vanskelig og ofte uoversiktlig situasjon blir barn spesielt sårbare for vold og overgrep. Derfor er beskyttelse av barn og unge en av våre prioriteringer i kriser og konflikt.

Nødhjelp: I kriser og konflikt kan det ofte være vanskelig å få dekket helt grunnleggende behov. Derfor er vi raskt ute med blant annet mat og rent vann.

Gjenoppbygging: Lenge etter at blitzregnet har stilnet er det ofte behov for støtte for å komme tilbake til normalen. Vi samarbeider derfor tett med lokalsamfunn og myndigheter for at lokalsamfunn skal kunne takle vanskelige opplevelser og komme seg på beina igjen.

Forebygging: Vår drøm er at alle barn skal få realisert sine muligheter, det er enklere om man ikke lever med krise og konflikt. Derfor arbeider Plan for å redusere faren for at katastrofen inntreffer og å bidra til at lokalsamfunn er bedre rustet til å takle for eksempel ekstremvær og klimaendringer.

Dette har vi brukt katastrofefondet til tidligere:

  • Rohingya-krisen.
  • Sultkatastrofen i østlige Afrika.
  • Jordskjelvet i Nepal.

Hjelp oss å hjelpe: