Veldedighet – vil du gjøre en forskjell?

Hver dag blir barn utsatt for sult, utrygghet og vold. Små barn dør av sykdommer som enkelt kunne vært forebygget, jenter må slutte på skolen fordi de skal gifte seg og barn må jobbe i stedet for å få en utdanning.

Men hver eneste dag jobber også Plan med å gi barn en bedre fremtid. Vi styrker levekårene for barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Takket være våre støttespillere kan Plan bidra til at flere barn unngår barneekteskap, blir beskyttet mot vold og får økonomisk sikkerhet. Utdanning, helse, likestilling og barns deltakelse er viktige stikkord for vårt arbeid.

Er du med oss? Mer enn 130 000 barn har en Planfadder i Norge. Bli med du også!

For 10 kroner dagen blir du fadder til et barn som du kan ha kontakt med, hvis du vil. Pengene går til viktig arbeid i landet og lokalsamfunnet der fadderbarnet bor. Du får oppdatering om fadderbarnet og Plans arbeid årlig, og fadderbidraget kan gi skattefradrag.

Blir det bedre? Svaret er ja! Utviklingen går riktig vei. De siste tiårene har det vært en positiv trend verden over. Flere har fått skolegang, barnedødeligheten går ned og færre lever i absolutt fattigdom. Denne utviklingen har flere årsaker, bistand er en av dem.

Men vi er ikke i mål. Plan International driver utviklingsarbeid i mer enn 50 land verden over, vi samarbeider tett med lokalbefolkningen, og vi er alltid opptatt av følgende: Når vi trekker oss ut av et område, skal kunnskapen være igjen. 

Veldedighet og veldedig formål

Mange bruker ordet veldedighet eller veldedig formål om arbeidet som Plan og andre organisasjoner gjør. I dagligtalen er det ikke uvanlig å høre veldedighet brukt som et synonym for bistand eller utviklingshjelp. Men i Plan – og mange andre organisasjoner – ønsker vi ikke å blande disse begrepene. Veldedighet er definert som «privat engasjement som med penger, arbeidsinnsats eller andre ytelser har som mål å hjelpe mennesker som har behov for slik hjelp og som ikke er i nær slekt med giveren.» (Wikipedia) 

Plan er opptatt av at bistanden skal bidra til å endre situasjonen for fattige i en mer rettferdig retning, og at man skal hjelpe mennesker varig ut av fattigdom. Demokratisering, menneskerettigheter og barns rettigheter er viktige stikkord for arbeidet. 

Veldedighet blir derimot knyttet til en oppfatning der man ikke prøver å endre årsakene til fattigdom. Man behandler bare symptomene, og kan i verste fall være med på å opprettholde en urettferdig situasjon der noen er fattige og andre er rike, og hvor den politiske eller økonomiske eliten i landet ikke blir stilt til ansvar. 

I noen sammenhenger henspiller begrepet veldedighet på at mottakerne av «veldedigheten» er stakkarslige og hjelpeløse, mens giverne er gode og handlekraftige. Plan tar avstand fra en slik oppfatning. I mer enn 80 år har vi samarbeidet tett med mennesker som lever i materiell fattigdom, og vet at de er akkurat like forskjellige som mennesker som lever i materiell rikdom. 

 «Veldedighet» har lange tradisjoner

De fleste større religioner har en eller annen form for påbud om at de troende skal drive veldedighet, og før vi fikk sosiale ordninger i Norge, måtte fattige basere seg på veldedighet.

I dag er det stor enighet om at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av hvor de er født.

Alle barn har de samme rettighetene, men for fattige barn er rammebetingelsene annerledes. Mange vil si at det bare er rett og rimelig at de som har mulighet til det, bidrar til en mer rettferdig situasjon.

Plan arbeider for en mer rettferdig verden

Vi jobber for en verden der barns rettigheter blir respektert, og hvor jenter er likestilt.

Vi tar alltid utgangspunkt i barnas lokalsamfunn, og vi samarbeider med lokalbefolkningen, myndighetene og næringslivet for å skape gode oppvekstvilkår for barn.

Arbeidet vårt bygger på FNs barnekonvensjon, og vi har et spesielt søkelys på å stanse vold mot barn, bekjempe barneekteskap og bidra til å få unge i arbeid. For å oppnå dette, jobber vi blant annet med utdanning, barnehelse, yrkesopplæring, entreprenørskap, mikrolån og seksuell og reproduktiv helse.

Barn og unges medvirkning er også viktig i vårt arbeid. Planlegger til rette for at millioner av barn og unge til å bli bevisst sine rettigheter. Vi bidrar til å styrke barns selvtillit og gir dem praktisk opplæring i hvordan de kan ta en aktiv rolle for å oppnå positive forandringer i sin hverdag. Dette gjør vi fordi vi vet at det øker sjansen for at de står opp mot barneekteskap og mishandling.

Plan er godkjent av Innsamlingskontrollen. Det gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.