Skoleplass

Utdanning gir drømmer og håp for fremtiden! I dag er millioner av barn frarøvet sin rett til å gå på skole – og igjen så er jenter ekstra utsatt. Skolen gir barn beskyttelse, kunnskap og en vei ut av fattigdom. Plan jobber for at alle barn skal få gå på skole.

Med denne symbolske gaven bidrar du til å gi barn og unge en mulighet til å bryte ut av fattigdomsspiralen.

Dette er en symbolsk gave. Pengene fra denne gaven kan bli brukt på andre tiltak for å hjelpe de barna som trenger det aller mest.

Jeg vil motta gavekortet
Velg ønsket beløp
Send type
Velg tidspunkt for utsendelse