Nødhjelp

En fjerdedel av verdens befolkning lever i konfliktrammede områder, og aldri før har flere barn levd på flukt. I krig og i kriser svekker strukturene og systemene som vanligvis beskytter barn, og som flyktning er man ekstremt utsatt. Vi jobber for å beskytte barn mot vold, med grunnleggende nødhjelp og psykososial støtte.

Denne gaven er øremerket Plans nødhjelpsarbeid.

Jeg vil motta gavekortet
Velg ønsket beløp
Send type
Velg tidspunkt for utsendelse