Barn i et klasserom i Tanzania. Barn i et klasserom i Tanzania.

Gi alle barn like muligheter

Bli Planfadder og støtt lokalsamfunnet og landet der fadderbarnet bor. I tillegg bidrar du til det globale arbeidet vårt for barns rettigheter.

Hver måned vil jeg bidra med
  • 3 % av innsamlet beløp går til administrasjon.
  • Årlig beløp over 500 kr gir skattefradrag.
  • Bestem selv hvor lenge du vil være fadder.

Bli Planfadder

Som fadder bidrar du til at barn får flere muligheter i livet, og til positive forandringer i deres lokalsamfunn.

Hvorfor bli Planfadder?

Du gjør en forskjell

Du blir fadder for ett barn, men hjelper mange. Bidraget går til prosjekter i landet og lokalsamfunnet der barnet bor, og til globalt arbeid for barns rettigheter.

Du lærer om andre

Mange bruker fadderskapet som en del av barneoppdragelsen. Å ha et fadderbarn er en fin måte å lære mer om hvordan det er å leve i en annen del av verden.

Du kan ha kontakt

Du kan følge utviklingen til ett barn, og ha kontakt med barnet hvis du vil. Du får bilder av fadderbarnet ditt og får jevnlig høre om barnet, familien og Plans arbeid.

Remote video URL

Det er mange grunner til å bli fadder i Plan


Fadderbarn tegner

Hvem er fadderbarna?

Et fadderbarn er en representant for sitt lokalsamfunn og bor i et område hvor Plan jobber. En lokalt ansatt i Plan har oversikt over barna i området, og snakker med familien og barna før de blir med i ordningen som fadderbarn. Pengene går ikke direkte til fadderbarnet, det ville skapt et urettferdig skille mellom de som får og ikke får. 

Les mer her

Du bidrar til forandring for barn og unge:

Anamica (12) er glad for at hun får være barn og ikke brud. 

Lær hvordan Plan bidro

Et skolestipend ble redningen for Evelyn (7) da pandemien stengte ned samfunnet. 

Bli kjent med Evelyn 

Mitu (14) vil ikke gifte seg, som søsteren. Hun vil fortsette å gå på skolen. 

Les historien til Mitu 

Å besøke fadderbarnet sitt

Noen faddere drar på besøk til fadderbarnet sitt. Jørgine Vasstrand, kjent som Funkygine, besøkte fadderbarnet Sentiya (5)

— Det som gjør fadderordningen så spesiell, er at det finnes bånd som knytter oss sammen som mennesker. Som likeverdige. Som venner.


 

Barnet forstår menneskehjertet.

Edgar Allan Poe


 

Slik arbeider vi

Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først.

Våre fire satsningsområder er:

Plan har unik kjennskap til områdene vi jobber i

Gjennom fadderordningen har Plan direkte kontakt med 1,2 millioner fadderbarn og deres familier. Denne kontakten gir oss unik kjennskap til områdene vi jobber i. Fordi vi er til stede over tid, med lokalt ansatte og lokale frivillige, har Plan stor tillit og aksept i lokalbefolkningen. 

Vi involverer alltid de som bor i områdene hvor vi jobber, og mobiliserer barn, unge, familier, lokalsamfunn og næringsliv. Nærværet gjør at Plan kan reagere raskt i kriser.

Plan International Norge er en uavhengig barnerettighetsorganisasjon som setter jenter først, gjennom både langsiktig utviklingsarbeid og nødhjelp. Vi er del av en global organisasjon som er tilstede i over 80 land og 67 300 lokalsamfunn.

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør Plan?

Plan International Norge er en uavhengig barnerettighetsorganisasjon som jobber for å styrke jenters rettigheter, gjennom både langsiktig utviklingsarbeid og nødhjelp.

Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det ofte verst. Derfor setter Plan jenter først.

Vi jobber særlig for å sikre jenters rett til å bestemme over egen kropp, beskytte barn mot vold, sørge for at alle barn får en trygg og god utdanning og bidra til at unge kvinner kan bli økonomisk selvstendige.

Les mer om hvordan vi jobber her.
 

Fadderskap

Hva innebærer det å være Planfadder?

Du blir fadder til ett barn som du kan følge utviklingen til. Hvert år får du bilder av fadderbarnet, og informasjon om hvordan fadderbarnet bor, om familien og Plans arbeid lokalt, nasjonalt og globalt.

Hvis du ønsker kan du sende en hilsen til fadderbarnet, digitalt eller i posten.

Som Planfadder bidrar du til at flere barn får utdanning, helsetilbud og økonomisk sikkerhet. At flere beskyttes mot barneekteskap og vold. Og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Hvorfor bli Planfadder? Se hva fadderne sier selv.
 

Hvem er fadderbarna?

Fadderbarna velges ut i samarbeid med representanter fra lokalsamfunnet, og er ofte blant de fattigste i et område. Familien må selv ha lyst til at barna skal være fadderbarn, og de må være motiverte til å delta i utviklingen av lokalsamfunnet.

Les mer om fadderbarn i Plan.

Som Planfadder er du fadder for ett barn, men støtten din går til mange. Beløpet du gir hver måned går ikke direkte til fadderbarnet ditt, det ville laget et urettferdig skille mellom de barna som får og de som ikke får. Støtten din går til å bygge sterke, bærekraftige lokalsamfunn for alle. Ikke alle barn i et lokalsamfunn er fadderbarn, men alle drar nytte av Plans arbeid.
 

Kan jeg sende brev, bilder og gaver til fadderbarnet? 

Mange ønsker å sende en hilsen til fadderbarnet sitt. Det er helt frivillig. Av hensyn til både fadder og fadderbarn skal all kommunikasjon gå gjennom Plan.

Du kan sende brev og bilder til fadderbarnet, i tillegg til små hilsener som klistremerker, fotballkort og glansbilder. Forsendelsen må være flat (maks 5 cm) og ikke veie mer enn 150 gram. Plan International tillater ikke å sende klær, smykker eller mat.

Du kan sende en hilsen til fadderbarnet ditt digitalt via Min Side, eller via post.

Digitalt: 
Send en hilsen via Min side. Her kan du laste opp egne bilder, eller velge fra vårt bildegalleri.

Via post:
1. Merk alt du sender (brev, bilder og eventuelle andre ting) med SP- og SC-nummer. 
2. Send brevet til: Plan International Norge, Postboks 1, St Olavsplass, 0130 Oslo. 

Alle hilsener og brev til fadderbarna leses av frivillige eller ansatte på et Plan-kontor før de sendes til fadderbarna. Dette gjør vi av hensyn til både fadderbarn og fadder.
 

Hva brukes pengene til?

Når du gir penger til Plan, bidrar du til å skape varige endringer gjennom lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter og aktiviteter. Dette kan være å sikre et førskoletilbud i en landsby, og det kan være å endre ekteskapsloven i et land som ikke har 18 års aldersgrense. Plan jobber for å styrke jenters rettigheter, både langsiktig og gjennom nødhjelp.

Hvor mye går til administrasjon?

Kan jeg få skattefradrag for bidrag til Plan?

Både privatpersoner og bedrifter som gir 500 kroner eller mer til Plan i løpet av et skatteår kan få fradrag på skatten. Dette omfatter donasjoner, kjøp av symbolske gavekort og fadderbidrag. Fradraget er på 22 prosent av det samlede bidraget til Plan, og gjelder fra 500 kroner.

Myndighetene har satt et tak på hvor stort skattefradrag man kan få for gaver til ideelle organisasjoner, og det kan endres fra år til år, men er for tiden på 25 000 kroner. Merk at alle bidrag må være på Plans konto innen 31. desember for at man skal få skattefradraget for det aktuelle året.

For å kunne innberette bidragene til skattemyndighetene, trenger vi privatpersoners fødselsnummer (11 siffer) og bedrifters organisasjonsnummer. Skattemyndighetene godkjenner ikke at kun giver fører gavebeløpet i sin selvangivelse, det må også innberettes av Plan.

Registrer fødselsnummer eller organisasjonsnummer på en sikker måte her.

Har du spørsmål? Kontakt oss på ma info@plan-norge eller på telefon 09909.

Les mer om fradrag for gaver til ideelle organisasjoner på Skatteetatens hjemmeside.
 

Betalingsløsninger og donasjoner

Hvordan kan jeg donere et enkeltbeløp til Plan?

Hvordan oppretter jeg ny AvtaleGiro?

Da må du først avslutte din nåværende AvtaleGiro, for så å vente et par dager før du oppretter en ny avtale tilknyttet din nye konto. Du kan enkelt opprette AvtaleGiro via Min Side.

Det kan ta inntil 2 måneder før den nye avtalen inntrer. I mellomtiden mottar du vanlige giroer fra oss.
 

Hvorfor har AvtaleGiroen stoppet opp?

Da kan det være beløpsgrensen er for lav. Dette kan du sjekke i nettbanken, eller ved å kontakte banken din.
 

Hvordan overfører jeg penger fra utlandet?

For donasjoner overført fra utlandet, bruk disse opplysningene:

  • IBAN: NO 07 7874 0620 877 
  • BIC (SWIFT-adress): DNBANOKKXXX 

Hvis donasjonen skal øremerkes, merk overføringen med prosjektnavnet.

Hvordan kan jeg avslutte en giveravtale?