Suksessrik startup i Uganda

Med litt økonomisk startkapital og frisøropplæring kan Nabiryo oppfylle drømmen om å drive egen bedrift, få et bedre liv og gi sønnen mye bedre framtidsutsikter.

Nabiryo har startet sin egen frisørsalong i Uganda.

Ved hjelp av kursing og startkapital har hun nå etablert egen frisørsalong.


― Endelig kan jeg drive egen frisørsalong, sier Nabiryo Sulaina (24) stolt.

Hun så mørkt på framtiden, Nabiryo. Hun hadde ingen inntekt, og siden hun manglet grunnskole var det vanskelig å få en jobb.

Men i 2014 ble alt forandret. Da ble hun med i et prosjekt for jobbskaping, etablert av Plan international og Accenture. Her får unge mennesker yrkesopplæring og muligheter for små lån. Dermed øker muligheten for å komme seg inn i arbeidslivet, og man kan skape en bedre framtid for seg selv og familien.

Sammen med næringslivspartnere driver Plan denne type prosjekter for å gi unge mennesker mellom 15 og 25 år bedre framtid for seg og familien gjennom yrkesopplæring, finansieringsmuligheter, slik at de kommer seg inn i arbeidslivet.

Nabiryo fikk frisøropplæring, startkapital og kursing i hvordan drive en salong. Dermed kunne hun åpne sin egen frisørsalong, som hun i dag driver med stor suksess. Hun har til og med fire unge trainees i salongen, som er der for å få innføring og opplæring i frisøryrket.

Hun fikk også opplæring i fjærkrehold, og på fritiden driver hun en hønsegård, som hun har nær hjemmet.

― Mitt mål er å åpne enda en salong. Det vil utvide inntektene mine, slik at jeg kan sikre at sønnen min på fem år får skolegang. I tillegg er jeg motivert og interessert i få mer kursing. Jeg ser at skolegang og kunnskap åpner dører for meg, sier hun.

Nabiryo har startet sin egen frisørsalong i Uganda.

Fin på håret: Kundene er fornøyd med salongens tjenester.

Fakta om jobbskapingsprosjektet i Uganda:

  • Over 12.000 unge har fått bedre framtidsutsikter.
  • 99 prosent av deltakerne har fått varig arbeid. 
  • 60 prosent av deltakerne er kvinner. 
  • 430 spare- og lånegrupper er etablert.
  • Gjennomsnittlige månedsinntekt har økt med over 600 prosent.
  • To av fem ungdommer har jobbet seg over fattigdomsgrensen.
  • Prosjektet blir nå utvidet, neste trinn er i Tanzania.

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post dersom dere ønsker å samarbeide med oss eller har spørsmål.

Send e-post