The Body Shop + Plan = store drømmer

The Body Shop vil hjelpe jenter og unge kvinner opp og frem i verden. Samarbeidet med Plan handler om at jenter og unge kvinner skal tørre og ha store drømmer for seg selv.

I Brasil og Indonesia er det mange kvinner som mangler tilgang til utdanning og arbeid, og de som er i jobb, tjener mindre enn mennene de jobber sammen med. The Body Shop og Plan skal sikre at 1500 kvinner i Brasil og Indonesia får de verktøyene de trenger for å drømme stort og skape en bedre fremtid for seg selv. 

  For hvert produkt The Body Shop solgte i julen, ble en sum donert til Plans arbeid i disse landene: 

  • Brasil: Jenter og kvinner som er i en vanskelig situasjon, vil få utdanning, kurs og verktøy og blant annet lære om ledelse. Det vil gavne kvinnene selv, men de vil også videreføre sin kunnskap til andre jenter. 
  • Indonesia: Kvinner i den fattigste delen av landet få trening i ansvarlig og bærekraftig landbruk. Ved å gi kvinnene kompetanse og mulighet for egen inntekt, er vi med på å bryte ned holdninger som sier at kvinner skal være hjemme. 
  Plakat med overskriften "Vi drømmer om en bedre verden!"

  Drøm stort

  Jenter og unge kvinner skal tørre å ha store drømmer for seg selv. Gjennom kampanjen setter man fokus på jenters rettigheter, og er opptatt av å gi jenter og kvinner tro på sitt eget potensial. 

  Kontakt oss

  Kontakt oss på e-post dersom dere ønsker å samarbeide med oss eller har spørsmål.

  Send e-post