Plan + Telenor

Vårt globale partnerskap har en felles målsetning om å styrke barn og unges digitale ferdigheter, med et spesielt fokus på inkludering av jenter. Sammen jobber vi for at teknologi skal bidra til å utjevne forskjeller, ikke forsterke dem!

Plan og Telenor

Gjennom et treårig samarbeid skal Plan International og Telenor jobbe for å redusere digitale ulikheter.

Digitale ferdigheter til barn og unge

Digitale ferdigheter er nødvendig for å bruke internett for læring og mestring på en trygg måte. Adgang til digitale ferdigheter er nøkkelen for å redusere de digitale gapene mellom fattig og rik, jenter og gutter. Med dette som utgangspunkt har Telenor og Plan International utviklet prosjekter som skal gi barn og unge, i blant annet Thailand, de digitale ferdighetene de trenger for å navigere nettet på en trygg måte, slik at de kan utnytte det store potensiale tilgang til internett gir.

Opplæringen bygger på Plan Internationals erfaring fra opplæring i skoler kombinert med bruk av Telenors online plattform DigiWorld. DigiWorld inneholder pensum som hjelper barn og unge å få den kompetansen de trenger på en interaktiv og engasjerende måte. 

Kontakt oss

Kontakt oss på e-post dersom dere ønsker å samarbeide med oss eller har spørsmål.

Send e-post

Girls Create Tech Academy skal bidra til kjønnsbalanse i teknologibransjen 

Jenter er underrepresentert i teknologiutdanninger og yrker i Norge, og studier viser at det er store kjønnsforskjeller og mange barrierer for kvinner som er interessert i en karriere innen teknologi i Skandinavia.

Jenter på besøk hos Telenor, Girls Create Tech

Jenter fra 10. trinn på besøk hos Telenor for å møte sine kvinnelige rollemodeller på Girls Create Tech Academy i 2019.

For å redusere denne skjevheten, har Plan og Telenor Norge sammen utviklet Girls Create Tech Academy - et ettårig program for unge jenter som går på ungdomsskoler i Østlandsområdet. Jentene får inspirasjon og informasjon om hva en karriere innen teknologi kan bety. Dette gjennom coaching av kvinnelige rollemodeller fra Telenor som selv jobber med teknologi i ulike former, og som brenner for å få flere jenter inn i teknologistillinger.

Les mer om Girls Create Tech Academy.