Gi en julegave med mening

Gi en julegave med mening til ansatte og kunder, og bidra samtidig til å beskytte barn og lokalsamfunn mot klimaendringer. 

Ekstremvær og klimaendringer rammer oss alle, men de som rammes hardest er barn og unge i utviklingsland. De siste årene har Malawi vært utsatt for årlige sykloner som har hatt betydelige konsekvenser for landet. I 2023 førte syklonen Freddy til tap av hus og avlinger. Skoleveier, broer og livsgrunnlag ble ødelagt av vannmengdene. Etterdønningene i Malawi er fremdeles store og før samfunnet har rukket å hente seg inn igjen, forventes det nå en ny syklon på nyåret i 2024. Din bedrift kan gjennom en julegave til Plan støtte forebyggende arbeid og respons. Donasjonen vil bidra til å ivareta barns beskyttelse, sikre skolegang, matsikkerhet, vann, helse og sanitære forhold. 

Kontakt oss

Kontakt Johann Yoon hvis bedriften ønsker å gi årets viktigste julegave.

Telefon: 905 55 850

Send e-post

Image

Hvor mye vil bedriften din bidra med?

Image
5000 kroner

tilsvarer ernæring til 50 familier gjennom utdeling av mais -og soyablanding.

Image
12 000 kroner

tilsvarer rent vann til 10 helsesentere (14.000 mennesker)

Image
40 000 kroner

tilsvarer rehabilitering av et skadet klasserom

Kampanjemateriell

Vis ansatte, kunder og partnere at dere gjør noe bra. Når dere gir en julegave får dere materiell som kan brukes for å synliggjøre at dere støtter arbeidet for å sikre barns beskyttelse og utdanning i kriser. 

Image

Innhold:

  • Gavebevis/diplom, som dere kan skrive ut og gi til deres ansatte.
  • Bilde til sosiale medier, så kan dere dele engasjementet videre.

Gi barn flere muligheter

Ved å gi årets julegave til Plan bidrar dere til flere av bærekraftsmålene, inkludert  bærekraftsmål nummer 2 som handler om å utrydde sult, bærekraftsmål nummer 6 som handler om rent vann og gode sanitærforhold  og bærekraftsmål nummer 4 som handler om å sikre skolegang for alle barn. Forskning viser tydelig at utdanning og økonomisk vekst har en sammenheng. Et land som skal utvikle seg og vokse økonomisk, trenger tilgang til utdannet arbeidskraft. Med kunnskap og ferdigheter har barn og unge flere mulighet til å bryte ut av fattigdomsspiralen, og få bestemme over sine egne liv. En trygg skolegang er ikke bare en rettighet, men også nøkkelen til økonomisk selvstendighet.

Image

Hva gjør Plan i Malawi?

Plan forbereder seg nå på å hjelpe de aller mest sårbare gjennom:

Livreddende hjelp:
Umiddelbar hjelp vil bli levert for å dekke de mest grunnleggende behovene som rent vann og matsikkerhet.

Beskyttelse:
Fokuset vårt er å beskytte de mest sårbare, spesielt jenter, gutter og ungdom, mot vold, misbruk, omsorgssvikt og utnyttelse.
  
Styrking av lokalsamfunnenes motstandsdyktighet:
Vi har som mål å styrke samfunnenes motstandsdyktighet gjennom blant annet tidlige varslingssystemer, tiltak for å redusere risikoen for katastrofer og bygge lokal kapasitet. 
 
 

Når en katastrofe inntreffer jobber Plan  for å sikre at barn og unge får beskyttelse, livreddende hjelp og utdanningen de har rett til. 

Vi jobber med lokalsamfunn og lokale frivillige for å styrke beredskapen og deres evne til å takle kriser. Ofte bygger nødhjelpen på langsiktig tilstedeværelse i et lokalsamfunn, der vi kjenner området og menneskene godt.

I 2022 responderte vi på 81 kriser over hele verden.
Les mer om hvordan Plan jobber med nødhjelp