Bik Bok + Plan = Utdanning for jenter

Bik Bok og Plan har siden 2014 samarbeidet om et jente- og utdanningsprosjekt i Vietnam. Prosjektet ga stolte Bik Bok-medarbeidere, engasjerte kunder og utdanning for jenter i Vietnam. Se her hva vi har fått til sammen:

Bik Bok har vært Plans støttespiller siden 2011. Gjennom ulike initiativ og kampanjer har de samlet inn penger og spredd kunnskap for å fremme jenters rett til utdanning. I 2014 inngikk de et enda tettere samarbeid med Plan om et eget Bik Bok-prosjekt, kalt #girlsrighttoeducation. Det første prosjektet under #girlsrighttoeducation var i Vietnam, i Quang Tri-provinsen.

Et fantastisk engasjement blant Bik Boks ansatte og kunder resulterte i over 3 millioner kroner til prosjektet!

Vietnamesiske Lieu står foran huset sitt

Da faren til Lieu (17) døde måtte hun slutte på skolen for å klare å livnære småsøsknene. Etter at hun ble en del av prosjektet til Plan og Bik Bok i Vietnam er hun tilbake på skolebenken, er med i en spare- og lånegruppe og engasjerer seg i jenteklubb og lekegrupper.

Målet med det tre-årige prosjektet var å styrke jentene i området gjennom godt læringsmiljø, skole- og læremateriell, utdanning av lærere, jentestipend, rent vann og latriner. Barns rettigheter har vært helt sentral i prosjektet, og særlig jenters rett til utdanning. Dette fordi utdanning er viktig for å øke muligheten for at barna greier å bryte ut av fattigdom og skape en bedre fremtid for seg og sine.

Jenter er spesielt utsatt. I dette området i Vietnam er det en utbredt oppfatning at det ikke er så viktig at jenter får utdanning. Mange slutter på skolen for å bli giftet bort eller for å forsørge familiene sine på heltid. Plan og Bik Bok vil ha jentene tilbake på skolebenken.

Jentene ser lysere på fremtiden: Neng og venninnene hennes i Quang Tri-provinsen vil få en bedre skolegang takket være #girlsrighttoeducation og partnerskapet mellom Plan og Bik Bok.

Kundene våre har vist en enorm interesse for #girlsrighttoeducation. Dette bekrefter at det er riktig for oss å bidra til dette prosjektet, slik at unge jenter kan følge drømmene sine, sier Emma Gustafsson i Bik Bok. Vi fortsetter derfor samarbeidet med Plan og skal de neste tre årene jobbe med et jente- og utdanningsprosjekt i Singimari, nord i Bangladesh.

I dette området blir majoriteten av jentene frarøvet sin skolegang og utdanning, blant annet på grunn av barneekteskap og tvangsekteskap. Målet med prosjektet er å styrke unge jenter og samfunnet de lever i gjennom utdanning og kunnskap om hvordan skape seg et godt liv. Dette skal bidra til å forhindre at jentene blir giftet bort mens de ennå er barn. 

Vi ønsket en samarbeidspartner med fokus på å gjøre noe for barn og unge, og spesielt jenter. Vi liker tanken om at jenter i Norge kan hjelpe jevnaldrende jenter i utviklingsland. Vi tror på at gjennom vårt engasjement er vi med på å gjøre en forskjell. (Emma Gustafsson, markedssjef i Bik Bok)

Ansatte i Bik Bok gir også positiv respons.

- Vi opplever at våre medarbeidere er stolte av å bidra til at unge jenter får det bedre. Og det er spesielt motiverende når vi ser filmen fra Vietnam og alt det vi har fått til. Vi gleder oss til fortsettelsen og til å hjelpe jenter i Bangladesh, sier Emma Gustafsson i Bik Bok.

Bik Boks holdning om at «ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe» har vært en rettesnor for dem når de valgte å inngå samarbeidet med Plan. Bedrifter spiller en viktig rolle for å skape en bedre situasjon for barn. Ved at næringslivet bidrar til utvikling sammen med bistandsaktører som Plan International, vil midlene gå til dem som trenger det mest. Vi håper at flere bedrifter har lyst til å engasjere seg for at jenters rettigheter skal bli oppfylt.

Salget av disse t-skjortene ga nesten en million kroner til arbeidet i Vietnam.

Samarbeidet har bestått av mange kreative aktiviteter og dette er noen av de: 

  • Raise your hand for Girls, en av Norges aller første Instagram-kampanjer.
  • «Rund opp i kassen» og bidra til #girlsrighttoeducation.
  • Egne ambassadører til #Girlsrighttoeducation i Norden, og salg av t-skjorter designet av ambassadørene.
  • Prosjektbesøk til Vietnam der Bik Bok kunne se både behov og resultater som de har bidratt til.
  • Gi bort overskuddet av salget på den offisielle jentedagen 11.oktober.

- Vi i Plan er imponert over engasjementet til Bik Bok og kundene. Deres bidrag utgjør en helt konkret forskjell for mange barn, sier markedssjef Espen Kristiansen.