styret til plan international norge

Heikki Eidsvoll Holmås

Styreleder

Tidligere utviklingsminister og stortingspolitiker for SV. Jobber nå som seniorrådgiver for Multiconsult innen fornybar energiutvikling. Han er fadder for Mariama fra Niger.

Marita Haug Haaland

Nestleder 

Advokatfullmektig i advokatfirmaet Alvheim og Hansen ANS i Bergen. Har i mange år vært aktiv både som juniorrådgiver i URO og som styremedlem i Plan, og hun har representert Norge i en rekke internasjonale konferanser og arrangementer. Haaland har bred erfaring fra arbeid med klima og menneskerettigheter, herunder barns rettigheter. 

Terje Vigtel

Styremedlem

Direktør i Norad til han gikk av med pensjon i 2013. Vigtel har hatt ulike roller i Norad, og har jobbet i en rekke land som stedlig representant og ambassadør. Han er fadder for Lashiwe fra Zambia.

Elham Binai

Styremedlem

Områdedirektør for mennesker og kultur i NHO. Binai har blant annet jobbet med strategisk utvikling, digital transformasjon, endringsledelse og kompetanseutvikling. Hun er tidligere HR-direktør i Adecco Group, har vært med på oppbyggingen av gründerselskapet Skill AS og jobbet som frilansjournalist.

Rolf Assev 

Styremedlem

Gründer og innovatør. Assev var med på å starte opp og er partner i StartupLab. Han var med på å starte WeWantToKnow (nå en del av Kahoot) og var tidligere en av lederne i søkemotoren Opera. Rolf Assev ble årets Alumn ved Norges Handels høyskole i 2021 og årets Ecosystem Hero i 2018. Han er fadder for Jocelyn fra Haiti.

Toril Brekke

Styremedlem

Har jobbet som utenlandssjef og nestleder i Flyktninghjelpen. Hun gikk av med pensjon i 2017. Brekke har bred erfaring fra internasjonalt humanitært arbeid og har blant annet jobbet i Zambia, Namibia og Sri Lanka.

Silje Rygland

Ansattrepresentant

Seniorrådgiver for Advocacy & Policy. Rygland har erfaring som kommunikasjonsrådgiver i Skolelederforbundet og flere års fartstid fra Norsk Folkehjelp og Arbeiderpartiet, blant annet som internasjonal rådgiver. Hun har en mastergrad i Internasjonale utviklingsstudier fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun er fadder for Mirabelle fra Benin.

Linn Dagfinrud

Ansattrepresentant

Har jobbet i Plan siden 2007 og har stillingen som Innovation and Project Manager. Dagfinrud er utdannet sosiolog og lærer, og har bred erfaring i organisasjonen. Hun er fadder for Younouss fra Senegal.

Jesper Sundnes Brå

URO-representant

Skoleelev fra Heimdal i Trondheim og medlem av URO, Plan Internasjonal Norges ungdomsgruppe. Sundnes Brå er opptatt av å løfte ungdommens stemme, både nasjonalt og internasjonalt. I URO er han juniorrådgiver for jenter i krise og psykisk helse.

Jasmin Kusainova

Observatør

Skoleelev ved Bø Ungdomsskole i Bø Midt-Telemark og medlem av URO. Jasmin er opptatt av likestilling og ytringsfrihet. I URO er hun juniorrådgiver for ytringsfrihet.

Plans valgkomité

Plans valgkomité består av Kjell Erik Ullmann Øie, Anita Rathore og Anita Krohn Traaseth.