styret til plan international norge

Heikki Eidsvoll Holmås

Styreleder

Tidligere utviklingsminister og stortingspolitiker for SV. Jobber nå som seniorrådgiver for Multiconsult innen fornybar energiutvikling.

Marita Haug Haaland

Nestleder 

Advokatfullmektig i advokatfirmaet Alvheim og Hansen ANS i Bergen. Har i mange år vært aktiv både som juniorrådgiver i URO og som styremedlem i Plan, og hun har representert Norge i en rekke internasjonale konferanser og arrangementer. Haaland har bred erfaring fra arbeid med klima og menneskerettigheter, herunder barns rettigheter. 

Terje Vigtel

Styremedlem

Direktør i Norad til han gikk av med pensjon i 2013. Vigtel har hatt ulike roller i Norad, og har jobbet i en rekke land som stedlig representant og ambassadør. Han er fadder for Lashiwe fra Zambia.

Elham Binai

Styremedlem

Områdedirektør for mennesker og kultur i NHO. Binai har blant annet jobbet med strategisk utvikling, digital transformasjon, endringsledelse og kompetanseutvikling. Hun er tidligere HR-direktør i Adecco Group, har vært med på oppbyggingen av gründerselskapet Skill AS og jobbet som frilansjournalist.

Rolf Assev 

Styremedlem

Gründer og innovatør. Assev var med på å starte opp og er partner i StartupLab. Han var med på å starte WeWantToKnow (nå en del av Kahoot) og var tidligere en av lederne i søkemotoren Opera. Rolf Assev ble årets Alumn ved Norges Handels høyskole i 2021 og årets Ecosystem Hero i 2018. Han er fadder for Jocelyn fra Haiti.

Toril Brekke

Styremedlem

Har jobbet som utenlandssjef og nestleder i Flyktninghjelpen. Hun gikk av med pensjon i 2017. Brekke har bred erfaring fra internasjonalt humanitært arbeid og har blant annet jobbet i Zambia, Namibia og Sri Lanka.

Silje Rygland

Ansattrepresentant

Seniorrådgiver for Advocacy & Policy. Rygland har erfaring som kommunikasjonsrådgiver i Skolelederforbundet og flere års fartstid fra Norsk Folkehjelp og Arbeiderpartiet, blant annet som internasjonal rådgiver. Hun har en mastergrad i Internasjonale utviklingsstudier fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun er fadder for Mirabelle fra Benin.

Linn Dagfinrud

Ansattrepresentant

Har jobbet i Plan siden 2007 og har stillingen som Innovation and Project Manager. Dagfinrud er utdannet sosiolog og lærer, og har bred erfaring i organisasjonen. Hun er fadder for Younouss fra Senegal.

Jesper Sundnes Brå

URO-representant

Skoleelev fra Heimdal i Trondheim og medlem av URO, Plan Internasjonal Norges ungdomsgruppe. Sundnes Brå er opptatt av å løfte ungdommens stemme, både nasjonalt og internasjonalt. I URO er han juniorrådgiver for jenter i krise og psykisk helse.

Jasmin Kusainova

Observatør

Skoleelev ved Bø Ungdomsskole i Bø Midt-Telemark og medlem av URO. Jasmin er opptatt av likestilling og ytringsfrihet. I URO er hun juniorrådgiver for ytringsfrihet.

Plans valgkomité

Plans valgkomité består av Kjell Erik Ullmann Øie, Anita Rathore og Anita Krohn Traaseth.