styret til plan international norge

Heikki Eidsvoll Holmås

Styreleder

Tidligere utviklingsminister og stortingspolitiker for SV. Jobber nå som seniorrådgiver for Multiconsult innen fornybar energiutvikling.

Marita Haug Haaland

Nestleder 

Advokatfullmektig i advokatfirmaet Alvheim og Hansen ANS i Bergen. Har i mange år vært aktiv både som juniorrådgiver i URO og som styremedlem i Plan, og hun har representert Norge i en rekke internasjonale konferanser og arrangementer. Haaland har bred erfaring fra arbeid med klima og menneskerettigheter, herunder barns rettigheter. 

Tina Shagufta Munir Kornmo

Styremedlem

Lege, aktiv samfunnsdebattant og politiker. Kornmo er vararepresentant til Stortinget for Venstre, og hun har ledet organisasjonen LIM (Likestilling, integrering og mangfold) fra 2009 til 2015.

Terje Vigtel

Styremedlem

Direktør i Norad til han gikk av med pensjon i 2013. Vigtel har hatt ulike roller i Norad, og har jobbet i en rekke land som stedlig representant og ambassadør. Han er fadder for Charity (18 år) fra Zambia.

Toril Brekke

Styremedlem

Jobbet som utenlandssjef og nestleder i Flyktninghjelpen. Hun gikk av med pensjon i 2017. Brekke har bred erfaring fra internasjonalt humanitært arbeid og har blant annet jobbet i Zambia, Namibia og Sri Lanka.

Silje Rygland

Ansattrepresentant

Seniorrådgiver for Advocacy & Policy. Rygland har erfaring som kommunikasjonsrådgiver i Skolelederforbundet og flere års fartstid fra Norsk Folkehjelp og Arbeiderpartiet, blant annet som internasjonal rådgiver. Hun har en mastergrad i Internasjonale utviklingsstudier fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Linn Dagfinrud

Ansattrepresentant

Har jobbet i Plan siden 2007 og har stillingen som Youth Engagement Manager. Dagfinrud er utdannet sosiolog og lærer, og har bred erfaring i organisasjonen. Hun er fadder for Younouss (3 år) fra Senegal.

Jesper Sundnes Brå

URO-representant

Skoleelev fra Heimdal i Trondheim og medlem av URO, Plan Internasjonal Norges ungdomsgruppe. Sundnes Brå er opptatt av å løfte ungdommens stemme, både nasjonalt og internasjonalt. I URO er han juniorrådgiver for jenter i krise og psykisk helse.

Jasmin Kusainova

Observatør

Skoleelev ved Bø Ungdomsskole i Bø Midt-Telemark og medlem av URO. Jasmin er opptatt av likestilling og ytringsfrihet. I URO er hun juniorrådgiver for ytringsfrihet.

Plans valgkomité

Plans valgkomité består av Kjell Erik Ullmann Øie, Anita Rathore og Anita Krohn Traaseth.