styret til plan international norge

Heikki Holmas

Heikki Eidsvoll Holmås

Styreleder

Tidligere utviklingsminister og stortingspolitiker for SV. Jobber nå som seniorrådgiver for Multiconsult innen fornybar energiutvikling. Han er fadder for Mariama fra Niger.

Marita Haug Haaland

Marita Haug Haaland

Nestleder 

Advokatfullmektig i advokatfirmaet Alvheim og Hansen ANS i Bergen. Har i mange år vært aktiv både som juniorrådgiver i URO og som styremedlem i Plan, og hun har representert Norge i en rekke internasjonale konferanser og arrangementer. Haaland har bred erfaring fra arbeid med klima og menneskerettigheter, herunder barns rettigheter. 

Elham Binai, styremedlem i Plan International Norge

Elham Binai

Styremedlem

Områdedirektør for mennesker og kultur i NHO. Binai har blant annet jobbet med strategisk utvikling, digital transformasjon, endringsledelse og kompetanseutvikling. Hun er tidligere HR-direktør i Adecco Group, har vært med på oppbyggingen av gründerselskapet Skill AS og jobbet som frilansjournalist.

Rolf Assev, styremedlem i Plan International Norge

Rolf Assev 

Styremedlem

Gründer og innovatør. Assev var med på å starte opp og er partner i StartupLab. Han var med på å starte WeWantToKnow (nå en del av Kahoot) og var tidligere en av lederne i søkemotoren Opera. Rolf Assev ble årets Alumn ved Norges Handels høyskole i 2021 og årets Ecosystem Hero i 2018. Han er fadder for Jocelyn fra Haiti.

Toril Brekke

Toril Brekke

Styremedlem

Har jobbet som utenlandssjef og nestleder i Flyktninghjelpen. Hun gikk av med pensjon i 2017. Brekke har bred erfaring fra internasjonalt humanitært arbeid og har blant annet jobbet i Zambia, Namibia og Sri Lanka.

Anna Birgitte Kleven

Anna Birgitte Kippenes

Ansattrepresentant

Har vært en del av Planfamilien siden 2012 i ulike roller, og prosjektledet flere store kampanjer. Hun jobber nå som Marketing Manager Insight and Innovation. Anna har utdannelse innen Commerce fra UCC i Irland, og jobbet tidligere som Brand Manager i Orkla Brands. Hun er både fast giver og fadder – for Destiny i Malawi.

Eirin Hollup Broholm, ansattrepresentant

Eirin Hollup Broholm

Ansattrepresentant

Har jobbet i Plan siden 2020 og har stillingen som seniorrådgiver Gender Equality & Inclusion. Broholm er utdannet statsviter og har lang erfaring innen bistand, både med humanitær assistanse og langsiktig utviklingshjelp. 

Jesper Sundnes Bra

Jesper Sundnes Brå

URO-representant

Skoleelev fra Heimdal i Trondheim og medlem av URO, Plan Internasjonal Norges ungdomsgruppe. Sundnes Brå er opptatt av å løfte ungdommens stemme, både nasjonalt og internasjonalt. I URO er han juniorrådgiver for jenter i krise og psykisk helse.

Jasmin Kusainova

Jasmin Kusainova

Observatør

Skoleelev ved Bø Ungdomsskole i Bø Midt-Telemark og medlem av URO. Jasmin er opptatt av likestilling og ytringsfrihet. I URO er hun juniorrådgiver for ytringsfrihet.

Plans valgkomité

Plans valgkomité består av Kjell Erik Ullmann Øie, Anita Rathore og Anita Krohn Traaseth.