Bildet viser trebarnsmor Bertha fra Malawi utenfor familiens ødelagte hus

Konsekvenser av syklonen «Freddy»

Kolerautbrudd og vanskelige nødhjelpsforhold truer befolkningen i Øst-Afrika etter at den tropiske syklonen «Freddy» traff området i mars 2023.
Dette gjør Plan for å hjelpe de berørte barna og familiene deres.

Rundt 1.5 million mennesker i Malawi, Mosambik og Madagaskar er rammet av syklonen. Hundrevis av mennesker er rapportert døde og mange er skadet.

Flere av stedene har blitt rasert for andre gang på kort tid, for kun ett år siden traff den ødeleggende syklonen «Gombe», samme område.

– Vi er bekymret for virkningene av syklonens herjinger for barn og unge, og spesielt jenter som er ekstra sårbare når tryggheten forsvinner, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

Kritisk infrastruktur er ødelagt, landsbyer isolert og det er utbrudd av kolera og andre smittsomme sykdommer. Myndighetene i Malawi har erklært krisetilstand. Mange steder er drikkevann ødelagt av forurensing og man frykter at kolerautbruddet vil øke. Syklonen har påvirket befolkningens avlinger, som igjen har ført til økt matmangel.
 

Bildet viser Mai (52 år), mannen og datteren hennes, som leter etter mais i åkeren deres i Mulanje-distriktet i Malawi, som er ødelagt etter syklonens herjinger.

Mai (52), mannen og datteren hennes, leter etter mais i åkeren sin i Mulanje-distriktet i Malawi, som er ødelagt etter syklonens herjinger.

Verden står i en av de verste sultkatastrofene på flere tiår. Ekstremvær er en av hovedårsakene til sult og matmangel. Allerede før pandemien så det ikke ut til at verdenssamfunnet skulle klare å oppfylle FNs bærekraftsmål om å utrydde sult og oppnå matsikkerhet innen 2030. Ifølge FN var det så mange som 928 millioner mennesker globalt, som ikke hadde tilgang på nok, trygg og sunn mat i 2020.

Langtidsvirkningene av matusikkerhet påvirker jenter hardt. Det er en klar sammenheng mellom matmangel og kjønnsbasert vold.

Muljane-distriktet i den sørlige regionen av Malawi, er sterkt preget av konsekvensene fra syklonen. Trebarns-mor Bertha (29) fra området har fått huset sitt ødelagt.

–  Jeg hørte lyden av sterk vind og det regnet kraftig. Jeg ble bekymret, så jeg hentet de tre jentene mine fra rommet deres, slik at vi alle kunne sove sammen i stua. Kort tid etter raste veggen på den ene siden av huset ned, forteller hun mens tårene triller.

Bildet viser trebarnsmor Bertha fra Malawi utenfor familiens ødelagte hus, sammen med en arbeider fra Plan International

Bertha vet ikke hvordan hun skal få reparert huset sitt.


Fakta om syklonen «Freddy»:

  • «Freddy» er en av de sterkeste syklonene som er målt på den sørlige halvkule.
  • De omfattende ødeleggelsene, oversvømmelsene og styrtregnet har rammet mer enn 1,4 millioner mennesker i Malawi, Mosambik og Madagaskar.
  • Hus, skoler, veier og annen infrastruktur har blitt ødelagt eller skadet, og deler av jordbruksland er oversvømmet.
  • Syklonen har også ført til store mengder nedbør i nabolandet Mosambik og på Madagaskar.

Dette gjør Plan

Plan International har vært på plass i mange av de berørte områdene i Mosambik og Malawi og utført nødhjelp, siden den første syklonen traff flere av landene i Øst-Afrika. Da delte vi ut tepper, klær, vannbeholdere, bøtter, såpe og hygienepakker. Nå skalerer vi opp innsatsen for å støtte lokalsamfunn som igjen er rammet.

– Regnet har ført til mange jordskred i landsbyer. Den største utfordringen i nødhjelpsarbeidet er å få tilgang til de rammede områdene, siden de fleste av de berørte lokalsamfunnene ble avskåret og er utilgjengelige, sier Chris Katutu, Regional Manager for Plan International i det sørlige Malawi.

Gi en gave

Støtt Plans arbeid
Velg ønsket beløp
Velg ønsket beløp