Tre jenter fra Malawi smiler og ler ute på en åpen plass

Plan styrket jenters rettigheter i 2021  

Lover må på plass for at barn skal få den beskyttelsen de har krav på og for at jenter skal få like muligheter som gutter. Vi jobber daglig med å påvirke myndigheter til å ta gode beslutninger på vegne av barna, og vi har blitt hørt!  

Med hjelp fra Planfaddere og andre støttespillere, kan vi feire flere viktige milepæler for jenters rettigheter i året som har gått. Plan har stått på for at jenter skal bli hørt og inkludert når politiske beslutninger skal tas, både internasjonalt og i Norge. Sånne prosesser tar ofte tid, men vi er stolte av at ord har blitt til handling for flere av våre kampsaker.

Dette er noen av tingene vi ikke hadde fått til uten dere: 


1. Digital vold: Over halvparten av verdens jenter har opplevd hets og trakassering på nett, ifølge en undersøkelse fra Plan. Derfor startet vi vår #FreeToBeOnline kampanje. Vi har fått over 66,800 underskrifter for å kreve at sosiale medier får på plass bedre muligheter for å rapportere tilfeller av hat, trusler og mobbing på plattformene. Det har også blitt satt opp en konsultasjonsgruppe med 15 unge jenter som jevnlig snakker med Instagram, Facebook og WhatsApp om hvordan de kan gjøre tjenestene sine tryggere. Under UN Generation Equality Forum 2021 lovet Facebook, Google, TikTok og Twitter å bekjempe det vi kaller digital vold.  

2. Moderne slaveri: Den norske regjeringen styrket innsatsen mot moderne slaveri. Det er en samlebetegnelse for tilfeller der personer utsettes for grov utnyttelse eller tvang, for eksempel barneekteskap eller barnearbeid. Moderne slaveri går spesielt ut over barn og jenter som lever i fattigdom. Koronapandemien er i ferd med å sette dype spor. Derfor er den skjerpede satsningen viktig for å beskytte barn. Plan har deltatt aktivt inn mot norske myndigheter og Norad, både med høringsinnspill, programkonsept og faglig dialog. 

3. Seksualitetsundervisning: I Uganda kan Plan endelig få lov til å tilby seksualitetsundervisning til barn og unge. Informasjon og kunnskap om egen kropp og helse er ikke bare livsviktig, men nødvendig for å ta egne, frie valg. Seksualitetsundervisning har tidligere vært forbudt i landet. Plan har lenge jobbet opp mot myndighetene og i lokalsamfunn, for at barn og unge skal få kunnskap og informasjon om egen kropp, blant annet gjennom ungdomsgrupper. 

4. Barneekteskap: Barneekteskap er blitt forbudt ved lov i Filippinene. I et land der 15 prosent av jentene blir giftet bort før de er 18 år, er lovendringen et viktig steg i riktig retning. Plan har vært en sterk drivende kraft for å få på plass loven. Vi har jobbet tett opp mot myndighetene i landet i mange år, og endelig har vi fått loven med oss.  

5. Jenters utdanning: Plan har påvirket G7 lederne, politiske ledere fra noen av verdens største økonomier, til å sette jenters rett til utdanning høyt på agendaen. Vi har også bidratt til å øke den samlede globale investeringen i jenters utdanning. På stedene vi jobber har vi bidratt konkret til jenters undervisning i pandemien gjennom blant annet fjernundervisning, utlevering av undervisningsmateriale og undervisning via radio. 

6. FNs sikkerhetsråd: Plan har lobbet for at jenters sikkerhet i krig og konflikt, og angrep på skoler, må prioriteres. FNs sikkerhetsråd har nå enstemmig vedtatt Resolusjon 2601 (2021) om beskyttelse av utdanning i konflikt. Resolusjonen legger vekt på jenters særlig sårbare situasjon i væpnet konflikt og deres rett til trygg skolegang.  

7. Tenåringsgraviditet: Plan har stått på i flere år for å endre loven i Tanzania som tidligere ikke tillot jenter som har blitt gravide eller fått barn å gå på skolen. De siste tiårene har over 55.000 jenter blitt nektet skolegang grunnet graviditet, men nå er loven opphevet.  

8. Åpenhetsloven: Endelig er Åpenhetsloven på plass. Loven krever at det norske næringslivet tar ansvar for å stoppe brudd på menneskerettighetene, både på hjemmebane og hos sine partnere i utlandet. Plan er en del av KAN-nettverket (Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv) og deltok på høringen i Stortinget. FN anbefaler også at lover skal ha med et kjønnsperspektiv, sånn at selskaper må ta dette til etterretning i arbeidet med å være åpne om hvordan de jobber med menneskerettigheter og gode arbeidsforhold. Med denne loven og den rette oppfølgingen, kan Norge nå følge opp på dette Stortinget.