Hvert år blir over 12 millioner jenter i verden giftet bort som barn. Én jente nesten hvert annet sekund.

Barneekteskap er i dag en av de største hindringene for skolegang, frihet og likestilling for jenter – og for utvikling i fattige land.

Oppgavehefte om barneekteskap

I lærerguiden har vi samlet ni ulike oppgaver som kan brukes for å gi økt kunnskap om og stimulere til refleksjon rundt temaet «barneekteskap». Oppgavene kan også brukes sammen med Aftenpostens TV-serie STUCK og Plans podcast Barnebruden.

Noen oppgaver passer godt å gjøre som en innledning til temaet, mens andre passer best å gjøre etter at man har sett filmklippene eller hørt podcasten. De varierer i lengde og vanskelighetsgrad, slik at man kan plukke ut de som passer best for sin klasse og den tiden man har til rådighet. 

Se Prezi-presentasjon av temaet barneekteskap.  

Kahoot: Test kunnskapen om barneekteskap. 

Lær om barneekteskap via Internett

I denne oppgaven lærer elevene å søke etter, vurdere og anvende informasjon som de finner på internett. Elevene skal kunne forklare hva barneekteskap er, hvor i verden det er mest utbredt, samt drøfte årsaker til og konsekvenser av at barn giftes bort. Elevene får praktisk trening i informasjonsinnhenting på nett og kildekritikk.

Oppgaven kan gjennomføres både på norsk og engelsk. 

Flere ressurser:

Filmer:

Nettsider: