Uke 3: Utdanning

Denne uken setter vi fokus på utdanning. Elevene får jobbe med spørsmål knyttet til bærekraftsmål 4 om god utdanning til alle. Innen 2030 skal verden ”Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læring”. 

Det å gå på skole er en selvfølge for de fleste i Norge. Slik er det ikke for alle barn. 263 millioner barn og unge i verden mangler et skoletilbud. Utdanning er en rettighet i seg selv, og er nødvendig for å nå de andre bærekraftsmålene. For eksempel er det færre barn som må jobbe og færre barn som blir utnyttet av voksne når de går på skole. Det at barn er i skole forhindrer også at jenter gifter seg og får barn for tidlig. For barn og unge som opplever krig og en utrygg hverdag, er skolen et viktig fristed. 

Det er også viktig at gutter og jenter har lik tilgang til utdanning og at utdanningen er gratis. I mange land opplever jenter diskriminering og færre jenter får gå på skole. Skolen skal være et trygt sted der barn og unge får utvikle seg og lære.

Plukk og miks

Du velger selv hva du vil bruke av materiell og ressurser, og hvor mange av oppgavene du vil gjennomføre. 

 • Film: "Fordi jeg er jente" handler om utdanning og jenters rettigheter.
 • Presentasjon: Presentasjonen handler om hvorfor utdanning er viktig og at ikke alle barn får skolegang. 
 • Oppgaver: Fire interaktive oppgaver finner du lenger ned på siden.

Vil klassen hjelpe?

Elevene har mulighet til å hjelpe barn som opplever kriser og konflikt. 
Les om hva og hvordan. 

Oppgave 1: Prezi-presentasjon med refleksjonsspørsmål

 • Tid: 25 min. 
 • Utstyr: PC, internett, projektor, høyttaler.
 • Bruk: Oppgaven passer fint som introduksjon eller oppsummering.

Bruk den ferdige Prezi-presentasjonen til å gi en kort innføring i bærekraftsmål 4. Presentasjonen inneholder fakta om bærekraftsmålene, menneskerettigheter og barns rett til utdanning.

Avslutt med å diskutere følgende refleksjonsspørsmål. Enten i plenum eller i mindre grupper:

 • Nevn fem grunner til hvorfor skole er viktig.
 • Hva kan være årsaker til at jenter ikke får gå på skole?
 • Et berømt sitat sier: ”hvis du utdanner en jente utdanner du en hel familie”. Hva tror dere det betyr? 
 • Mange barn og unge som vokser opp i flyktningleirer får ikke gå på skole eller må gå på en skole uten godt undervisningsmateriell og utdannede lærere. Hva kan dette bety for fremtiden deres? 
 • Hvorfor tror dere at retten til kvalitetsutdanning er en menneskerett?
 • Hvordan kan norske myndigheter være med å påvirke barns rettigheter i land hvor barn ikke har det bra? 
   

Oppgave 2: Diskusjonskafé

 • Tid: 15-20 min.
 • Utstyr: ark med påstander til hver gruppe.

Del elevene inn i mindre grupper. La elevene diskutere følgende problemstillinger og påstander:

 • Uansett hvor man bor i verden må man ha en utdanning for å få seg en jobb.
 • Unge jenter i andre land har færre muligheter til å få seg jobb fordi de slutter på skolen tidlig.
 •  I Norge er det lett å få seg jobb når man er over 18 år.
 • Når man er over 18 år burde det være en rettighet å ha jobb og en inntekt.
 • Hva tenker dere om at mange barn i verden må jobbe i stedet for å gå på skole og lære?
 • Avslutt med en kort refleksjon enten innad i gruppene, eller i plenum. 
   

Oppgave 3: Rangeringsoppgave

 • Tid: 15-20 min. 
 • Utstyr: ingenting. 

Skriv følgende ord på tavla: jobb, utdanning, mobil, familie/venner, frihet, Snapchat/internett, trygghet, sove lenge, god helse. Del elevene inn i små grupper og be dem rangere hele listen etter hva de synes er viktigst. Når rangeringen er klar kan elevene diskutere:

 1. Hva ville du mistet om du ble giftet bort som 13-åring?
 2. Tror du det er forskjell på hva jenter og gutter ville mistet? Hvorfor/ hvorfor ikke? Diskuter konklusjonene fra gruppene i plenum

Oppgave 4: I ringen

 • Tid: 10 minutter
 • Utstyr: Ingenting

Dette er en enkel oppsummerings -og bevisstgjøringsoppgave. I tillegg forsterkes elevenes kunnskap ved å høre på hva andre sier. Alle står i en stor ring i klasserommet, evt. kan oppgaven utføres i små grupper først om det passer elevgruppen bedre. En av gangen trer elevene inn i ringen for å si en ting man har lært eller en refleksjon man har gjort seg i løpet av julekalenderens uker. Den som går inn, sier altså en setning og går deretter tilbake til den gamle plassen. Slik fortsetter dere til alle har sagt noe.

Oppgave 5: Avslutning for julekalenderen

Tid: 15-20 min. 
Utstyr: Ark og blyanter.


Alle henger et ark på ryggen. Elevene går rundt i klasserommet og skriver to fine ting om hver av klassekameratene på arkene deres. Viktig at alle skriver på alle.