• Utsikt over hovedstaden Dakar.
  Utsikt over hovedstaden Dakar. Foto: Jeff Attaway
 • Et barn vandrer langs stranden
  Et barn vandrer langs stranden. Foto: Unni Krishnan
 • Landsatte båter på stranden
  Landsatte båter på stranden. Foto: Ángel Hernansáez
 • Ung kvinne selger frukt langs veien
  Fruktsalg. Foto: Abdourahmane Diouf/Plan International
 • Fotball er den mest populære sporten i Senegal.
  Fotball er den mest populære sporten i Senegal. Foto: Jeff Attaway
 • Gullbelagt savanne
  Gullbelagt savanne. Foto: Gullbelagt savanne
 • Barn leker med lego
  Lego er gøy. Foto: Abdourahmane Diouf/Plan International

Hvis du reiser til Senegal kan du oppleve landets spennende musikkhistorie og oppleve griotene, som er både musikere og tradisjonelle historiefortellere. La deg rive med av det yrende kulturlivet i metropolen Dakar, nyt vakre strender, surf på bølgene og dra på safari om du vil.

Senegal er definitivt et land som er rikt både på natur, kultur og historie. Arkeologiske funn viser at det har bodd mennesker i området i minst femten tusen år. Deler av det som i dag utgjør Senegal har tilhørt de mektige kongerikene Ghana, Mali og Songhai.  På 1400-tallet kom portugiserne og drev med gull- og slavehandel i flere hundre år, mens på midten av 1800-tallet ble Senegal en fransk koloni. Landet erklærte endelig sin uavhengighet i 1960.

Det lille landet i Vest-Afrika anses for å være et godt fungerende demokrati, med ytringsfrihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet nedfelt i grunnloven. Og landet har de siste tiårene opplevd store økonomiske og sosiale framskritt, spesielt når det gjelder å sørge for like mange jenter og gutter i skolen, bekjempelse av hiv/aids og tilgang til rent vann. 

Men utfordringene er fortsatt store, spesielt når det gjelder mødre- og barnehelse, tilgang til gode sanitære forhold og kvaliteten på utdanningen. Majoriteten av befolkningen er avhengig av småskala jordbruk og fiske for å forsørge seg selv, og en stor andel av befolkningen lever fortsatt i fattigdom.

Å vokse opp i Senegal

Livet til middelklassebarn som vokser opp i hovedstaden Dakar kan gjerne minne om livet til barn som vokser opp i Paris, Lisboa, Amsterdam eller en annen europeisk storby. De aller fleste begynner på skolen, fotball er en populær aktivitet på fritiden, og de er så heldige at de kan dra til stranden og bade og leke etter skoletid.  

Men på landsbygda er det annerledes. Mange barn under fem år lider av hemmet vekst som følge av feilernæring. Og det er fortsatt et enormt problem at barn ikke blir registrert ved fødselen. De blir ”usynlige” barn, som ofte går glipp av helsetjenester, utdanning og beskyttelse. Fødselsregistrering er nøkkelen til å få oppfylt alle andre rettigheter du har som barn.

Selv om lover for å beskytte barns rettigheter er på plass, fører kulturelle normer og skadelig tradisjonell praksis likevel til grove brudd på barns rettigheter. De institusjonene og mekanismene som skal beskytte barns rettigheter fungerer dårlig.

Barneekteskap og omskjæring av jenter er fortsatt vanlig i deler av landet, og mange unge jenter blir utsatt for seksuell vold og overgrep. Barnearbeid og menneskehandel er også utbredt. Og mange gutter blir tvunget til å tigge på gata. Altfor mange barn slutter/dropper ut før de har fullført grunnskolen. Dårlig kvalitet på undervisningen, lang skolevei, barneekteskap og tenåringsgraviditeter er faktorer som gjør at mange barn – spesielt jenter – mangler på skolebenken. 

Plans arbeid i Senegal

Som Planfadder til et barn i Senegal, er du med på å ivareta de mest sårbare barna. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får skolegang og beskyttelse mot vold og barneekteskap. Du bidrar også til at barn og unge får vite mer om sine rettigheter, og til at flere unge kommer i jobb.

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Stopp vold og overgrep mot jenter

Vold og skadelige skikker, som barneekteskap og kjønnslemlestelse, truer jenters rettigheter i Senegal. Plan International samarbeider med lokale ledere i sårbare lokalsamfunn, vi jobber tett med engasjerte barne- og ungdomsgrupper, lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og lovmyndighetene i landet – for å påvirke, spre bevissthet, endre holdninger, samt å bidra til å styrke systemer som beskytter barn bedre. 

Vi er spesielt opptatt av at de unge selv, deres familier og lokalsamfunnene skal være i førersetet når det gjelder å skape positive endringer i eget liv og samfunnet de lever i. Det vi bidrar med er å bygge opp kunnskap, kompetanse og, ikke minst, selvtillit blant de unge – slik at de kan ta kontroll over egen fremtid. 

Plan International jobber også for at unge jenter og gutter skal kjenne sine seksuelle og reproduktive rettigheter, slik at de er bedre i stand til å ta egne valg når det gjelder egen kropp, graviditet og ekteskap. 

Stå på egne ben

Bedre kvalitet og en mer inkluderende utdanning er nøkkelen til å løse mange problemer. Derfor jobber Plan International for at alle barn – både gutter, jenter og barn med funksjonsnedsettelser – skal få muligheten til utdanning helt fra starten av gjennom førskole, grunnskole og etterhvert høyere skole eller relevant yrkesutdanning.

Vi jobber spesielt for at unge jenter i Senegal skal bli selvstendige og være i stand til å stå på egne ben både sosialt og økonomisk. Derfor jobber vi for at unge jenter skal få større tilgang på yrkestrening og jobbmuligheter. 

I arbeidet for å styrke jenters stilling er vi også opptatt av å bygge opp unge jenters selvtillit og kommunikasjonsferdigheter – slik at de selv kan heve stemmene sine, stå sterke sammen og kjempe for sine rettigheter og muligheter til å påvirke samfunnet de lever i. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Senegal er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Jenter i front 

Hver høst gir ledere over hele verden fra seg sin sjefsstol til en jente for å markere «Girls Takeover» initiativet, startet av Plan. Initiativet går ut på å fremme likestilling og jenter i lederroller, samt å styrke jenters tro på eget potensiale og utfordre etablerte kjønnsstereotypier. I Senegal i år tok ungomsaktivisten Marie Augustine (20) over rollen som utdanningsminister for en dag.

Nøkkeltall for Plan i Senegal

Plan samarbeider med 31 327 fadderbarn i Senegal.

2 518 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 2 992 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Senegal siden 1982

Fakta om Senegal

Levealder

Forventet levealder i Senegal, sammenlignet med Norge.

Senegal:

67 år

Norge:

82 år
I Senegal er forventet levealder 15 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Senegal, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 51%.

Senegal:

51%
Verden har en alfabetisme på 86%.

Verden:

86%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Senegal, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 75 dollar.

Norge:

$75
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.447 dollar.

Senegal:

$1.447
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 11 dollar.

Verden:

$11

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Senegal, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

2 av 1000

Senegal:

45 av 1000

Verden:

37 av 1000