• Utsikt over hovedstaden Dakar.
  Utsikt over hovedstaden Dakar. Foto: Jeff Attaway
 • Et barn vandrer langs stranden
  Et barn vandrer langs stranden. Foto: Unni Krishnan
 • Landsatte båter på stranden
  Landsatte båter på stranden. Foto: Ángel Hernansáez
 • Ung kvinne selger frukt langs veien
  Fruktsalg. Foto: Abdourahmane Diouf/Plan International
 • Fotball er den mest populære sporten i Senegal.
  Fotball er den mest populære sporten i Senegal. Foto: Jeff Attaway
 • Gullbelagt savanne
  Gullbelagt savanne. Foto: Gullbelagt savanne
 • Barn leker med lego
  Lego er gøy. Foto: Abdourahmane Diouf/Plan International

…bør du sette av tid til å sette deg inn i landets spennende musikkhistorie; griotene er både musikere og tradisjonelle historiefortellere.

Området som i dag utgjør Senegal har vært befolket i minst 15 000 år, og deler av det var i perioder med i mektige kongeriker som Ghana, Mali og Songhai. Portugiserne kom på midten av 1400-tallet, og hadde monopol på gull- og slavehandelen de neste hundre årene. Utover 1600-tallet var det stadig rivalisering mellom Frankrike, Nederland og Storbritannia, som vekslet på å ha kontrollen i området. Til tross for hard motstand fra lokalbefolkningen ble Senegal fransk koloni fra midten av 1800-tallet. Den afrikanske selvbevisstheten styrket seg i tiden etter andre verdenskrig, men Frankrike var svekket. Befolkningen i de franske koloniene fikk status som borgere i, og dermed stemmerett til det franske parlamentet.  1946 fikk alle innbyggerne i de franske koloniene status som borgere og dermed stemmerett til det franske parlamentet. I 1958 ble Senegal selvstyrt, og landet erklærte sin uavhengighet to år senere.

FNs tusenårsmål

Det lille landet i Vest-Afrika anses for å være et godt fungerende demokrati, med ytringsfrihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet nedfelt i grunnloven. I likhet med mange andre land hadde en Senegal en visjon om å nå tusenårsmålene vedtatt av FN i år 2000. Vurderingen av tilstanden i landet i 2015 viste en fremgang i økonomi og sosiale indikatorer, spesielt innenfor utdanningssektoren, likestillingsfeltet, hiv/aids og tilgang til rent vann. Staten måtte imidlertid også anerkjenne at resultatene var blandede når det gjelder bekjempelse av fattigdom, mødre- og barnehelse, tilgang til gode sanitære forhold og raten for fullført skolegang.

Fattigdomsraten i landet lå på 46.7 på en måling i 2011, og den forblir høy. Majoriteten av befolkningen er avhengig av jordbruk og fiske for å forsørge seg selv. Nær en femtedel av barn under fem år lider av hemmet vekst som følge av feilernæring. Kun 55 prosent av barn i Senegal blir registrert ved fødselen, gutter i større grad enn jenter, og bare seks av ti fullfører grunnskolen. Barnerettighetsbrudd skjer primært på grunn av skadelige kulturelle og tradisjonelle praksiser, dårlige oppvekstvilkår og svakt fungerende institusjoner og mekanismer som skal beskytte barns rettigheter, og spesielt jenters rettigheter. Retten til utdanning, helse, beskyttelse, likestilling og tilfredsstillende levestandard er rettigheter som i stor grad blir frarøvet barn i Senegal. Dårlig kvalitet på undervisning, manglende tilgang på skoler i umiddelbar nærhet, barneekteskap og tenåringsgraviditeter er faktorer som gjør at mange barn – spesielt jenter – er utenfor skolen.

Plan International i Senegal

Plan International samarbeider med myndighetene og lokalsamfunn for å gi barn et godt pedagogisk tilbud før de når skolealder, førskoleprogrammet nådde blant annet 45 000 barn i 2016. Vi har også programmer innenfor blant annet helse og beskyttelse, som inkluderer vaksinetiltak, ernæringskursing og fødselsregistreringskampanjer.

Eksempler på Plans arbeid i Senegal

To damer smiler
Fra tilskuer til aktivist for jenters rettigheter

Khadija Sandembou Diop vil ha sosial rettferdighet og like muligheter for alle barn. Hun fant en perfekt partner i Plan International.


Ousmane viser frem kyllingene sine.
Unge entreprenører  

Han måtte droppe ut av skolen for å ta vare på småsøsknene.


Endelig fremtidsutsikter
Endelig fremtidsutsikter

I likhet med mange jenter i Senegal sluttet Aida tidlig på skolen.


Nøkkeltall for Plan i Senegal

Plan samarbeider med 30 044 fadderbarn i Senegal.

2 866 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 2 992 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Senegal siden 1982

Fakta om Senegal

Levealder

Forventet levealder i Senegal, sammenlignet med Norge.

Senegal:

60 år

Norge:

81 år
I Senegal er forventet levealder 21 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Senegal, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 55%.

Senegal:

55%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Senegal, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 911 dollar.

Senegal:

$911
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Senegal, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Senegal:

47 av 1000

Verden:

52 av 1000