• Utsikt over hovedstaden Dakar.
  Utsikt over hovedstaden Dakar. Foto: Jeff Attaway
 • Et barn vandrer langs stranden
  Et barn vandrer langs stranden. Foto: Unni Krishnan
 • Landsatte båter på stranden
  Landsatte båter på stranden. Foto: Ángel Hernansáez
 • Ung kvinne selger frukt langs veien
  Fruktsalg. Foto: Abdourahmane Diouf/Plan International
 • Fotball er den mest populære sporten i Senegal.
  Fotball er den mest populære sporten i Senegal. Foto: Jeff Attaway
 • Gullbelagt savanne
  Gullbelagt savanne. Foto: Gullbelagt savanne
 • Barn leker med lego
  Lego er gøy. Foto: Abdourahmane Diouf/Plan International

…bør du sette av tid til å sette deg inn i landets spennende musikkhistorie og oppleve griotene, som er både musikere og tradisjonelle historiefortellere. La deg rive med av det yrende kulturlivet i metropolen Dakar, nyt vakre strender, surf på bølgene og dra på safari om du vil.

Senegal er definitivt et land som er rikt på natur, kultur og historie. Arkeologiske funn viser at det har bodd mennesker der i minst femten tusen år. Deler av det som i dag utgjør Senegal har tilhørt de mektige kongerikene Ghana, Mali og Songhai. På 1400-tallet kom portugiserne og drev med gull- og slavehandel i flere hundre år, mens på midten av 1800-tallet ble Senegal en fransk koloni. Landet erklærte endelig sin uavhengighet i 1960.

Det lille landet i Vest-Afrika anses for å være et godt fungerende demokrati, med ytringsfrihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet nedfelt i grunnloven. Og landet har de siste tiårene opplevd store økonomiske og sosiale fremskritt, spesielt når det gjelder å få jenter inn i skolen, tilgang til rent vann, og bekjempelse av HIV og aids.

Men utfordringene er fortsatt store, speiselt når det gjelder mødre- og barnehelse, tilgang til gode sanitære forhold og kvaliteten på utdanningen. Majoriteten av befolkningen er avhengig av småskala jordbruk og fiske for å forsørge seg selv. Og en stor andel av befolkningen lever fortsatt i fattigdom.

Å vokse opp i Senegal

Livet til barn som vokser opp i middelklassen i hovedstaden Dakar er veldig annerledes enn for barn som vokser opp på landsbygda. De aller fleste i den urbana middelklassen begynner på skolen, og har fritidsaktiviteter og lek etter skoletid. For barna på landsbygda er det annerledes. Mange barn under fem år lider av hemmet vekst, som følge av feilernæring. Og det er fortsatt et enormt problem at barn ikke blir registret ved fødselen. De blir "usynlige" barn, som ofte går glipp av helsetjenester, utdanning og beskyttelse. Fødselsregistrering er nøkkelen til å få oppfylt alle andre rettigheter du har som barn.

Selv om lover for å beskytte barns rettigheter er på plass, fører kulturelle normer og skadelig tradisjonell praksis likevel til grove brudd på barns rettigheter. De institusjonene og mekanismene som skal beskytte barns rettigheter fungerer dårlig.

Barneekteskap og omskjæring av jenter er fortsatt vanlig i deler av landet, og mange unge jenter blir utsatt for seksuell vold og overgrep. Barnearbeid og menneskehandel er også utbredt. Og mange gutter blir tvunget til å tigge på gata. Mange barn slutter før de har fullført grunnskolen. Dårlig kvalitet på undervisningen, lang skolevei, barneekteskap og tenåringsgraviditeter er faktorer som gjør at mange barn – spesielt jenter – mangler på skolebenken.

Plans arbeid i Senegal

Trygge jenter
Plan International jobber både på lokalt og nasjonalt nivå i Senegal for å bekjempe vold og skadelige tradisjoner som truer jenters rettigheter – som barneekteskap og kjønnslemlestelse. Vi samarbeider med lokale ledere i sårbare lokalsamfunn, vi jobber tett med engasjerte barne- og ungdomsgrupper, lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og lovmyndighetene i landet – for å påvirke, spre bevissthet, endre holdninger, samt å bidra til å styrke systemer som beskytter barn bedre.

Vi er spesielt opptatt av at de unge selv, deres familier og lokalsamfunnene skal være i førersetet når det gjelder å skape positive endringer i eget liv og samfunnet de lever i. Det vi bidrar med er å bygge opp kunnskap, kompetanse og, ikke minst, selvtillit blant de unge – slik at de kan ta kontroll over egen fremtid.

Plan jobber også for at unge jenter og gutter skal kjenne sine seksuelle og reproduktive rettigheter, slik at de er bedre rustet til å ta egne valg når det gjelder egen kropp, graviditet og ekteskap.

Inkluderende utdanning
Plan International jobber for at alle barn – også barn med funksjonsnedsettelser – skal få mulighet til utdanning. Både førskole, grunnskole og høyskole eller yrkesutdanning som gir gode jobbmuligheter. En av de viktigste forutsetningene for å bekjempe fattigdom og skape økonomisk vekst, er at ungdom har jobber med gode arbeids- og lønnsbetingelser. Plan har et spesielt fokus på jenter i dette arbeidet, og jobber for at de skal bli selvstendige og være i stand til å stå på egne ben både sosialt og økonomisk.

Eksempler på Plans arbeid i Senegal

To damer smiler
Fra tilskuer til aktivist for jenters rettigheter

Khadija Sandembou Diop vil ha sosial rettferdighet og like muligheter for alle barn. Hun fant en perfekt partner i Plan International.


Ousmane viser frem kyllingene sine.
Unge entreprenører  

Han måtte droppe ut av skolen for å ta vare på småsøsknene.


Endelig fremtidsutsikter
Endelig fremtidsutsikter

I likhet med mange jenter i Senegal sluttet Aida tidlig på skolen.


Nøkkeltall for Plan i Senegal

Plan samarbeider med 31 327 fadderbarn i Senegal.

2 518 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 2 992 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Senegal siden 1982

Fakta om Senegal

Levealder

Forventet levealder i Senegal, sammenlignet med Norge.

Senegal:

60 år

Norge:

81 år
I Senegal er forventet levealder 21 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Senegal, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 55%.

Senegal:

55%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Senegal, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 73.735 dollar.

Norge:

$73.735
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 911 dollar.

Senegal:

$911
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Senegal, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Senegal:

47 av 1000

Verden:

52 av 1000