• Utsikt over hovedstaden Dakar.
  Utsikt over hovedstaden Dakar. Foto: Jeff Attaway
 • Et barn vandrer langs stranden
  Et barn vandrer langs stranden. Foto: Unni Krishnan
 • Landsatte båter på stranden
  Landsatte båter på stranden. Foto: Ángel Hernansáez
 • Ung kvinne selger frukt langs veien
  Fruktsalg. Foto: Abdourahmane Diouf/Plan International
 • Fotball er den mest populære sporten i Senegal.
  Fotball er den mest populære sporten i Senegal. Foto: Jeff Attaway
 • Gullbelagt savanne
  Gullbelagt savanne. Foto: Gullbelagt savanne
 • Barn leker med lego
  Lego er gøy. Foto: Abdourahmane Diouf/Plan International

…bør du sette av tid til å få med deg en konsert med vakker tradisjonsrik vestafrikansk musikk.

Senegal har en lang og spennende musikkhistorie; musikere har tradisjonelt fungert som historiefortellere – også kjent som griot. Griotene har en spesiell plass i det senegalesiske samfunnet og de er gjerne også de som er artister, skuespillere og radio-og TV-opplesere. Landet fungerer på mange måter som et akademisk og politisk midtpunkt i Afrika.

Portugiserne kom til Senegal på midten av 1400-tallet, og hadde monopol på gull- og slavehandelen de neste hundre årene. På 1600-tallet var det stadig rivalisering mellom Frankrike, Nederland og Storbritannia, som vekslet på å ha kontrollen i området. Til tross for hard motstand fra lokalbefolkningen, ble Senegal fransk koloni fra midten av 1800-tallet. Etter andre verdenskrig var Frankrike svekket og den afrikanske selvbevisstheten ble styrket. I 1946 fikk alle innbyggerne i de franske koloniene status som borgere og dermed stemmerett til det franske parlamentet. Først i 1960 ble Senegal selvstendig.
Senegal er et fattig land og over 30 prosent av befolkningen lever i ekstrem fattigdom. Mange mangler tilgang til både skoler, helsetjenester og inntektsmuligheter. Det er høy barnedødelighet i landet, og frafallet på skolene er høyt.

Plan arbeider for å bedre forholdene for barn i Senegal. Vi jobber både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå.

Eksempler på Plans arbeid i Senegal

Endelig fremtidsutsikter
Endelig fremtidsutsikter

I likhet med mange jenter i Senegal sluttet Aida tidlig på skolen.


Med mødrene på laget
Mødrene med på laget

Kvinnegrupper blir med i kampen for fødselsregistrering i Senegal.


Rapper for jentene
Rapper for jentene

For fire år siden gikk Antionette forbi et hus der noen gutter stod og rappet. Hvorfor er det ingen jenter her, spurte Antionette, og ba om å få være med.


Nøkkeltall for Plan i Senegal

Plan samarbeider med 34 719 fadderbarn i Senegal.

2 896 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 101 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Senegal siden 1982

Fakta om Senegal

Levealder

Forventet levealder i Senegal, sammenlignet med Norge.

Senegal:

60 år

Norge:

81 år
I Senegal er forventet levealder 21 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Senegal, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 43%.

Senegal:

43%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Senegal, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 97.363 dollar.

Norge:

$97.363
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 1.062 dollar.

Senegal:

$1.062
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Senegal, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Senegal:

55 av 1000

Verden:

52 av 1000