• Utsikt over hovedstaden Dakar.
  Utsikt over hovedstaden Dakar. Foto: Jeff Attaway
 • Et barn vandrer langs stranden
  Et barn vandrer langs stranden. Foto: Unni Krishnan
 • Landsatte båter på stranden
  Landsatte båter på stranden. Foto: Ángel Hernansáez
 • Ung kvinne selger frukt langs veien
  Fruktsalg. Foto: Abdourahmane Diouf/Plan International
 • Fotball er den mest populære sporten i Senegal.
  Fotball er den mest populære sporten i Senegal. Foto: Jeff Attaway
 • Gullbelagt savanne
  Gullbelagt savanne. Foto: Gullbelagt savanne
 • Barn leker med lego
  Lego er gøy. Foto: Abdourahmane Diouf/Plan International

…bør du sette av tid til å få med deg en konsert med vakker tradisjonsrik vestafrikansk musikk.

Senegal har en lang og spennende musikkhistorie; musikere har tradisjonelt fungert som historiefortellere – også kjent som griot. Griotene har en spesiell plass i det senegalesiske samfunnet og de er gjerne også de som er artister, skuespillere og radio-og TV-opplesere. Landet fungerer på mange måter som et akademisk og politisk midtpunkt i Afrika.

Portugiserne kom til Senegal på midten av 1400-tallet, og hadde monopol på gull- og slavehandelen de neste hundre årene. På 1600-tallet var det stadig rivalisering mellom Frankrike, Nederland og Storbritannia, som vekslet på å ha kontrollen i området. Til tross for hard motstand fra lokalbefolkningen, ble Senegal fransk koloni fra midten av 1800-tallet. Etter andre verdenskrig var Frankrike svekket og den afrikanske selvbevisstheten ble styrket. I 1946 fikk alle innbyggerne i de franske koloniene status som borgere og dermed stemmerett til det franske parlamentet. Først i 1960 ble Senegal selvstendig.
Senegal er et fattig land og over 30 prosent av befolkningen lever i ekstrem fattigdom. Mange mangler tilgang til både skoler, helsetjenester og inntektsmuligheter. Det er høy barnedødelighet i landet, og frafallet på skolene er høyt.

Plan arbeider for å bedre forholdene for barn i Senegal. Vi jobber både i lokalsamfunnene og på nasjonalt nivå.

Eksempler på Plans arbeid i Senegal

Ousmane viser frem kyllingene sine.
Unge entreprenører  

Han måtte droppe ut av skolen for å ta vare på småsøsknene.


Endelig fremtidsutsikter
Endelig fremtidsutsikter

I likhet med mange jenter i Senegal sluttet Aida tidlig på skolen.


Med mødrene på laget
Mødrene med på laget

Kvinnegrupper blir med i kampen for fødselsregistrering i Senegal.


Nøkkeltall for Plan i Senegal

Plan samarbeider med 30 352 fadderbarn i Senegal.

2 874 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 265 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Senegal siden 1982

Fakta om Senegal

Levealder

Forventet levealder i Senegal, sammenlignet med Norge.

Senegal:

60 år

Norge:

81 år
I Senegal er forventet levealder 21 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Senegal, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 55%.

Senegal:

55%
Verden har en alfabetisme på 84%.

Verden:

84%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Senegal, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 97.363 dollar.

Norge:

$97.363
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 911 dollar.

Senegal:

$911
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 12.500 dollar.

Verden:

$12.500

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Senegal, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Senegal:

47 av 1000

Verden:

52 av 1000