• En familie står i Cotopaxi Nasjonalpark
  I Cotopaxi Nasjonalpark Foto: Plan
 • En liten gutt står utenfor familiens hjem
  En liten gutt utenfor familiens hjem Foto: Plan
 • Utsikt over byen Quito med vulkanen Cotopaxi i bakgrunnen
  Quito med vulkanen Cotopaxi i bakgrunnen. Foto: Mary Matheson/Plan
 • Menn står på rekke og rad for å dele ut av nødhjelpsartikler
  Utdeling av nødhjelpsartikler etter jordkjelvet som rammet Ecuador i april 2016. Foto: Fabricio Morales/Plan
 • Barnevennlig telt for barna i det jordskjelvrammede området Manabi
  Barnevennlig telt for barna i det jordskjelvrammede området Manabi. Foto: Fabricio Morales/Plan
 • Et fargerikt maleri dekker en hel mur langs en vei
  Et veggmaleri om barns rettigheter Foto: Plan
 • tre kvinner luker i grønnsaksåkeren
  Kvinner samarbeider om å dyrke frem ulike typer grønnsaker Foto: Patricia Morales/Plan
 • En gutt sitter på gulvet i familiens hus
  I et hus i Cruz Alta Foto: Alf Berg/Plan
 • To barn med hamstre i hånden på fjellet
  Hamster blir brukt i matlaging i Ecuador. Foto: Alf Berg/Plan
 • Mange barn leker sisten utenfor skolen
  Skolebarn leker sisten i friminuttet Foto: Alf Berg/Plan

Hvis du reiser til Ecuador kan du oppleve Andesfjellene, surfe på bølgene ved Stillehavskysten eller observere sjøløver, sjeldne øgler og kjempeskilpadder på Galapagosøyene.

Du kan klatre opp på 5000 meters høye vulkanfjell, dra på eventyr innover Amazonas-regnskogen, eller utforske flere hundre år gamle kirker i hovedstaden Quito i 2800 meters høyde over havet. 

Navnet Ecuador kommer fra ekvator, som går rett igjennom landet. Ecuador er verdens største bananprodusent, men er også avhengig av inntektene fra oljen. Turisme gir også gode inntekter til landet. 

Ecuador ble kolonisert av Spania på 1500-tallet. Inka-befolkningen ble mer enn halvert på grunn av slaveri og sykdom. I 1830 løsrev landet seg fra det spanske herredømmet. Men økonomiske kriser og sosial uro preget politikken i mange år.

Siden 2007 har det vært relativt stabilt i landet, men fortsatt lever over halvparten av Ecuadors befolkning i fattigdom. Den rikeste delen av befolkningen eier 80 prosent av landets ressurser, og klasseskillene er tydelige. Etterkommerne etter spanjolene er de rikeste, mens indianere og afrikanske etterkommere er de mest sårbare. Langt fra alle har gode helsetilbud, mens de som har råd benytter seg av private helsetjenester. 

Ecuador opplever også en stor flyktningstrøm fra nabolandene. Den colombianske narkotikamafiaen har bidratt sterkt til at kriminaliteten i Ecuador har økt, og trafficking – menneskehandel – er et stort problem. Det gjelder spesielt unge kvinner fra urbefolkningen, som blir lurt inn i sex-industrien. 

Videre har Ecuador store miljøproblemer. Men med jevne mellomrom blir landet rammet av tyfoner, kraftig tordenvær – og jordskjelv. Tømmerhogst og oljeboring har ødelagt store deler av landets skogområder, og ørkenen sprer seg over områder som allerede er tørre. Tap av mangroveskoger har ført til at ekstremvær rammer hardere enn tidligere.

Å vokse opp i Ecuador

Det er store forskjeller mellom jenter og gutter i Ecuador.  Som i mange andre latin-amerikanske land er samfunnet i stor grad preget av mannssjåvinisme, der jenter blir sett på som mindre verdt, eller som objekter. 

Barneekteskap og tenåringsgraviditet er også svært vanlig. Hele en av fem jenter er gift før de har fylt 18 år, og svært mange dropper ut av skolen fordi de er med barn, eller fordi foreldrene ikke prioriterer å sende jentene sine på skolen. De ender som hjemmeværende husmødre, uten utdanning og inntekt, totalt avhengig av sin mann. Mange ender også som alenemødre, der de må slite for å brødfø seg selv og barnet gjennom dårlig betalte og uverdige jobb.

Både gutter og jenter blir utsatt for mye vold. Gutter opplever mye ren fysisk vold, mens jenter opplever seksualisert og psykisk vold. 

Barna i landet er fortsatt preget av det store jordskjelvet i 2016. Mange ble traumatiserte, fysisk skadet og/eller mistet foreldre og nære familiemedlemmer. Mange mistet i tillegg sine hjem, og flere hundre skoler ble ødelagt.

Plans arbeid i Ecuador

Som Planfadder til et barn i Ecuador, er du med på å ivareta de mest sårbare barna i landet. Der barn har det vanskelig har ofte jentene det verst. Derfor har vi et særlig fokus på jenter. 

Du bidrar til at flere barn får skolegang og at færre blir utsatt for vold, tenåringsgraviditet og barneekteskap, at barn og unge får vite mer om sine rettigheter og at de kan beskytte seg mot overgrep.  

Oppsummert kan vi si at du styrker levekårene og kunnskapen til barn og unge, slik at de kan skape en bedre fremtid for seg selv og andre.

Styrker jenters stilling

I arbeidet vårt i Ecuador fokuserer vi spesielt på å styrke jenters stilling, øke deres selvtillit og sørge for at flere jenter deltar i samfunnet, inntar lederposisjoner og har noe de skulle sagt i beslutninger som avgjør deres fremtid.

Vi jobber for at jenter skal bli aktive agenter for å få til positive endringer i samfunnet. Samtidig jobber vi med gutter og unge menn slik at de skal forstå viktigheten av likestilling og respekt for jenter, og at de blir med på laget i arbeidet for et bedre og mer likeverdig samfunn.

Foreldre, lærere og lokale ledere er andre viktige målgrupper. Vi jobber helhetlig både på grasrota og på nasjonalt nivå for å spre kunnskap om jenters rettigheter, likestilling og seksuelle og reproduktive rettigheter. Og vi bidrar til å skape arenaer der foreldre og barn, voksne og ungdom kan snakke mer åpen sammen om vanskelige temaer. 

Videre bidrar vi med konkrete tiltak for å bedre barns helse, utdanning, og økonomiske muligheter. Vi støtter yrkesopplæring og tiltak for å skape jobber til ungdommer, spesielt unge kvinner. 

Bedre forberedt på naturkatastrofer 

Plan International er fortsatt tilstede i katastroferammede områder i Ecuador og har etablert egne barnesentre, der barn får midlertidig skolegang, et trygt sted å være og hjelp til å bearbeide vonde opplevelser.  

Å øke motstandskraften mot klimaendringer og naturkatastrofer i sårbare lokalsamfunn er også en viktig del av vårt arbeid i Ecuador. Vi bidrar blant annet til å bygge mer robuste skoler som bedre kan tåle ekstremvær, og vi bidrar til å spre kunnskap og informasjon som gjør at barn, deres familier og lokalsamfunn er bedre forberedt hvis det skulle skje en stor naturkatastrofe igjen. 

Kunnskap om egne rettigheter er viktig. Barn og unge som kjenner rettighetene sine greier i større grad å stå opp mot urett. Det er for eksempel lettere å kreve skolegang når du kjenner retten til utdanning. Og det er lettere å si nei til barneekteskap når du vet at aldersgrensen er 18 år. 

I Ecuador er det svært mange jenter som opplever diskriminering og urettferdighet – simpelthen fordi de er jenter. Da er det ekstra viktig at både gutter og jenter vet at alle barn har de samme rettighetene.

Du kan være med

For 10 kroner dagen kan du som Planfadder bidra til skolegang, helsetilbud, beskyttelse mot vold og barneekteskap, og at flere jenter får de samme mulighetene som gutter.

Du blir fadder for ett barn, og kan følge utviklingen og skrive brev – hvis du vil. Støtten din kommer alle barna til gode.

Alternativ tekst

Jenter som studerer STEM-fag

— Jeg vil bli forsker, og studere alle virusene og bakteriene i verden for å redde folks liv, sier Nicole (10). Tross positiv endring, er kvinner og jenter fortsatt tydelig underrepresentert innen ingeniørfaget, teknologi og realfag. I samarbeid med Det nasjonale polytekniske universitetet i Ecuador har Plan iverksatt et utdanningsprogram rettet mot unge jenter for å inspirere flere til å velge denne retningen. 80 barneskolejenter fra Guayaquil har så langt deltatt i programmet der de lærer mattematikk, fysikk, kjemi og biologi.

Nøkkeltall for Plan i Ecuador

Plan samarbeider med 37 784 fadderbarn i Ecuador.

3 027 av disse har en fadder i Norge.

Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 831 lokalsamfunn.

Plan har jobbet i Ecuador siden 1963

Fakta om Ecuador

Levealder

Forventet levealder i Ecuador, sammenlignet med Norge.

Ecuador:

76 år

Norge:

82 år
I Ecuador er forventet levealder 6 år lavere enn i Norge

Alfabetisme

Hvor mange over 15 år som kan skrive i Ecuador, sammenlignet med Norge og verden.

Norge har en alfabetisme på 99%.

Norge:

99%
Ghana har en alfabetisme på 94%.

Ecuador:

94%
Verden har en alfabetisme på 83%.

Verden:

83%

Levestandard

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ecuador, sammenlignet med Norge og verden.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Norge er 68.059 dollar.

Norge:

$68.059
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Ghana er 6.248 dollar.

Ecuador:

$6.248
Bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden er 15.745 dollar.

Verden:

$15.745

Barnedødelighet

Antall barn av 1000 som dør før fylte fem år i Ecuador, sammenlignet med Norge og verden.

Norge:

3 av 1000

Ecuador:

22 av 1000

Verden:

38 av 1000