400 000 bønder kurses

Klimaendringer får store konsekvenser verden over. I Malawi har tørke gjort det vanskeligere å dyrke mat, og matmangel er årsaken til at 40 prosent av barna under fem år har hemmet vekst. Nå trenes bøndene i klimasmart jordbruk.

Bønder i Malawi trenes i klimasmart jordbruk.

Klimaendringer og ensidig jordbruk har ført til dårlige avlinger for mange bønder i Malawi.

– De fleste her lever i fattigdom fordi de er avhengig av maisavlingene sine, men dessverre har regnet vært uberegnelig og jorda er ikke så fruktbar som den var før. Nå må vi gjødsle to ganger før vi kan høste avlingene, forteller bonde James Chiphiko. Avlingene er dårlige.

I tillegg til økte temperaturer fører klimaendringene til mer variert nedbør og ekstremvær. Noen steder vil det regne mindre enn det har gjort før, mens andre steder vil det komme mer nedbør.

Mennesker som allerede er i en utsatt situasjon er dårligst rustet til å håndtere klimaendringer. Ifølge FNs klimapanel kommer klimaendringene til å føre til utfordringer som dårligere tilgang til mat og vann, økte økonomiske ulikheter og flere konflikter.

Enormt problem

Malawi er et av utviklingslandene som står i størst fare for tørke som et resultat av global oppvarming, ifølge Verdensbanken.

Kvinnelige bønder i Malawi.

Bøndene som får opplæring i klimasmart jordbruk følger nøye med på undervisning. Relativt små endringer gjør at de kan mette familiene sine.

Lange tørkeperioder og oversvømmelser når vannet først kommer er en utfordring for landbruket, og mange greier ikke lenger å produsere nok mat til familien sin. Over en tiendel av barna som blir født er undervektige. Mange skolebarn har vitaminmangel og 40 prosent av barna under fem år lider av hemmet vekst på grunn av dårlig kosthold.

Flere ben å stå på

Nå har Plan gått sammen med Self Help Africa. Målet er å skape vekst i jordbruket og takle feilernæringen mange lider under. Som en del av prosjektet får 400 000 bønder opplæring i klimasmart jordbruk, der man har et variert utvalg av planter for å øke produktiviteten og inntektene.

– Jeg kan gi familien min variert og næringsrik mat, sier James stolt.

– Vi har lært å så et mangfold av avlinger: mais, jordnøtter, søtpotet, kassava, soya, erter og grønsaker, så vi ikke er avhengig av maismel lenger. Jeg kan gi familien min variert og næringsrik mat, sier James stolt.

Skolemat

 I tillegg til opplæringen av bønder består prosjektet av et skolematprogram.

– For disse elevene betyr et daglig måltid på skolen at de får tilstrekkelig næring. Men det betyr også at flere går på skolen. Mat er en god grunn til å komme på skolen hver dag, forklarer helse og ernæringskoordinator for skolene i Kasungu-distriktet, Florence Kasiya.

Skolejenter i Malawi.

Å få et måltid hver dag på skolen har ført til at flere fortsetter utdanningen sin.

Tekst: Anna Kvarberg Ekre