Var barnebrud, ble forretningskvinne

Resty Nansubuga (23) fra Uganda var bare barnet da hun ble tvunget til å gifte seg. Etterhvert fikk hun tre barn, og uten skolegang ble hun helt avhengig av sin mann. Men en liten innhegning med griser ga henne en ny start.

Resty er en av de 12.000 som har egen inntekt gjennom jobbskaping. Hun har etablert en grisefarm og en butikk, og med inntektene sørger hun for at de tre barna hennes får skolegang. Foto Simon Klose.

I 2014 ble Resty med i et jobbskapingsprosjektet  A Working Future, som ble startet opp av Plan International og Accenture to år tidligere. Prosjektet skal gi unge mennesker mellom 15 og 25 år yrkesopplæring og tilgang til økonomiske ressurser slik at de kan komme seg inn i arbeidslivet.

I starten begynte Resty som kasseansvarlig i et prosjekt. Deretter fikk hun opplæring i hvordan etablere og drive en liten bedrift. Det var da hun startet med grisehold.

– Jeg gjorde en kost-nytte-analyse. Den viste at det var overkommelig for meg å starte opp med en grisefarm. Farmen ville gi meg en grei inntekt om jeg greide å drive den bra, sier hun.

Og det greide hun. Resty viste seg å være en dyktig forretningskvinne og snart etablerte hun også en liten butikk i huset sitt som brukes hyppig av nabolaget. Nå planlegger hun å starte med oppdrett av fjærkre.

Stolt av jobben

Over 12.000 unge har nå fått bedre framtidsutsikter i områdene Tororo og Kamuli i Uganda, og majoriteten av deltakerne har vært jenter. Det er etablert 430 spare- og lånegrupper. Hele 99 prosent av ungdommene som har vært med i prosjektet har fått jobb og 40 prosent har allerede greid å komme seg over fattigdomsgrensen.

Sarah Muzaale (t.h.) er mentor for de yngre deltakerne i en av ungdomsgruppene i jobbskapingsprosjektet. Foto Simon Klose.  

Sarah Muzaale og mannen Ronald Bogere er blant dem. Sarah forteller at hun pleide å være hjemmeværende.

– Min oppgave var å passe barna, sier hun. Mannen min jobbet med å hente opp sand fra elven, noe som både var tungt og helseskadelig på grunn av forurensningen. Han fikk stadige infeksjoner og i tillegg gav ikke jobben nok inntekt til familien.

Ronald er også svært glad for konens innsats.

Etter å ha fått opplæring i yrkesfag og en innføring i entreprenørskap jobber Sarah nå som mentor for ungdommer slik at de kan komme seg inn i arbeidslivet. Og ikke minst kan hun bidra på hjemmebane, slik at familien greier å dekke alle utgifter. 

60 prosent av deltakerne er jenter og unge kvinner.

– Før pleide jeg bare å vente på at andre skulle ordne opp for meg.  I dag tjener jeg mine egne penger, og bidrar til å brødfø familien. Jeg er spesielt stolt av dette fordi jeg kvinne, da det ikke er så vanlig i vår kultur at kvinner gjør en slik innsats, sier Resty.  

Behov for 600 millioner nye arbeidsplasser

Det har aldri før vært flere ungdommer i verden enn i dag, og det er behov for 600 millioner nye arbeidsplasser de neste 10 årene, ifølge Verdensbanken. Hele 71 millioner unge står i dag uten arbeid på verdensbasis, ifølge den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. De fleste av disse bor i utviklingsland og da spesielt i Afrika sør for Sahara.

Plan International og Accenture etablerte jobbskapingsprosjektet for å styrke unge mennesker og sysselsette, for å få unge mennesker ut av fattigdom gjennom jobbskaping.

Nå skal flere jobbskapingsgrupper settes opp i nabolandene Zambia, Tanzania og Egypt. Målet er å skape 100.000 nye arbeidsplasser innen 2030.

– Prosjektet viser hvordan samarbeid mellom utviklingssektoren og næringslivet kan løse sosiale problemer og samtidig bidra til økt verdiskaping, sier Espen Kristiansen, markedssjef i Plan International Norge.

Nå skal dette arbeidet utvides til flere områder i Uganda, og lignende prosjekter skal etableres også i Zambia, Tanzania og Egypt. Målet er å skape 100.000 nye arbeidsplasser innen 2030.

I Uganda utvider Resty bedriften sin og er i gang med å bygge et hønsehus i hagen. Med inntekten fra griseholdet og butikken er det hun som nå betaler skolepengene for barna. Uten hennes inntekt hadde ikke barna fått den samme muligheten til å gå på skole.

– Før var jeg svært avhengig av mannen min. Men nå får jeg ting til på egenhånd. Og i tillegg ser jeg at barna mine får det bedre, sier Resty stolt.

Resty startet med grisefarm i 2014, og brukte overskuddet til å starte butikk. Foto Simon Klose.


Vårt arbeid i Uganda

Plan samarbeider med 32 542 fadderbarn i Uganda. 5 620 av disse har en fadder i Norge.
Totalt samarbeider Plan med innbyggere i 5 004 lokalsamfunn. Plan har jobbet i Uganda siden 1992