– Vi lever i et mannsdominert samfunn

India er et av verdens verste land for jenter. Men i byen Hyderabad har Nilofer (21) fått rom til å drømme stort og lese Shakespeare.

– Jeg er fast bestemt på å gjøre en forskjell. Jeg har allerede startet med vennene mine og jenter i nabolaget, for mange av dem er bekymret for å bli giftet bort. Jeg oppfordrer dem til å snakke med foreldrene sine og ikke slutte på skolen, sier Nilofer.  

Jente ser ut av bildet, teksten "ord" står på bildetl

Selv har hun vokst opp med en far som har forstått verdien av utdanning uansett kjønn. 

– Jeg studerer hardt for å realisere drømmen min om å bli lærer. Men når jeg ikke er på forelesning eller jobber for jenters rettigheter, leser jeg Shakespeare. 

Nilofer er medlem av Plans ungdomsgruppe og er talsperson for jenter i lokalsamfunnet. Forbildet er Malala.  

– Når jeg er ferdig med utdannelsen min, vil jeg bli lærer. Ingenting gleder meg mer enn tanken på å kunne utdanne andre, spesielt jenter. En lærer kan være en kjempeinspirasjon for elevene sine.  

Jenter formes av ord  

Stadig flere undersøkelser konkluderer med at ord påvirker selvfølelsen, selvbildet og selvtilliten vår. Det gjelder like mye i Norge som i andre deler av verden. Får jenta nesten alltid høre at hun er søt, mens gutten får høre at han er tøff?

Fordi språket vårt er med på å definere både samfunnet og oss som mennesker, må vi ha et bevisst forhold til ordene vi velger å bruke. 

Noen ganger kan ett ord kan være forskjellen på om en jente bestemmer seg for å gi opp eller får mot til å se fremover i livet.  

To jenter som ler, og teksten "modig" over bildet.

Det er viktig å ikke bruke et språk som får jenter til å se på seg selv mindreverdige, og heller ikke gutter til å se på jenter som mindreverdige. 

- Vi jenter er sterke og like mye verdt som gutta.
Sweetie (14)India

Plan setter jenter først

Over hele verden blir jenter møtt med ord og holdninger som holder dem tilbake, også i Norge. For eksempel at matte er for gutter, dans er for jenter og at prinsesser skal være fagre og riddere modige.

Det var en gang en prinsesse som bodde i et slott. Hun var den vakreste jenta i landet. Prinsen måtte utføre ulike oppgaver for at prinsessen skulle velge han som ektemann, som å drepe en skummel drage.

Det går en rød tråd fra ulikhetene her hjemme til de globale problemene Plan jobber med, som barneekteskap, kjønnsbasert vold og overgrep.

Skal vi gjøre verden bedre for alle barn må vi starte med dem som stiller bakerst i køen. Vi må sette jenter først.

Et ord er nok

Å endre språk og sosiale normer krever små og store investeringer fra oss alle. I de landene der Plan jobber handler det ikke bare om at alle barn skal ha et fødselsbevis eller at en ny skole blir bygget, det handler om møter mellom mennesker.

Samtalen, når vi bruker stemmen vår riktig, da kan noe så enkelt som ord skape endring. Det synes vi er ganske fantastisk.

- Jeg vil endre folks holdninger og overbevise foreldre om at døtrene også trenger utdanning.
Nilofer (21)India

Snakke = samtale

Hvert år gjennomfører Plan samtaler med 1,4 millioner barn og deres familier. I disse samtalene lytter vi til hva som er familienes utfordringer og snakker om tema som helse og skolegang. I 2019 nådde vi 40 millioner barn over hele verden. Mer enn 130.000 barn har en fadder i Norge. Flere skriver brev til fadderbarna sine. Mange faddere forteller barna at de heier på dem og oppfordrer dem til å bli på skolen, selv om det kan være vanskelig. Vi ser at det nytter, og hvor kraftfulle ord kan være når de brukes riktig.

Jeg vil bli Planfadder

Bli fadder for ett barn, og hjelp mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet

Fakta om jenter og ord 

  • Jenter får ofte komplimenter i barnehagen for utseende, og gutter får komplimenter for ferdigheter 
  • Allerede fra seksårsalderen ser jenter på gutter som det smartere kjønn
  • Vi snakker ofte med lys, forsiktig stemme til jenter, og med litt høy, barsk stemme til gutter
  • Aggresjon og sinne er noe mindre akseptert hos jenter
  • 20 prosent av jenter i alderen 16-19 år har opplevd å, på en sårende måte, bli kalt for «hore» eller andre ord med seksuelt innhold

Kilder: Det lekende barnet UiS 2020, Science 2017, Barnehage.no, NOU 2019, Ungdata 2017