Umucinshi = respekt

I Zambia er barneekteskap vanlig, men moren til åtte år gamle Juliet har andre planer for henne.

Juliet liker å hoppe strikk og spille med steiner. I følge moren, Jenipher, er hun smart og best i klassen. Moren håper hun kan få lov til å være barn og slippe bekymringer så lenge som mulig.

– Det hadde vært dumt om barna våre ble gift som barn. Det beste for dem er å gjøre seg ferdig på skolen først, sier Jenipher. Selv ble hun gift som 18-åring, og ser helst at døtrene venter lenger.

I Zambia blir 32 prosent av alle jenter giftet bort før de har fylt 18 år. 

Barneekteskap er en av de største hindringene for utvikling, skolegang, frihet og likestilling i fattige land. De siste årene har det vært en positiv utvikling globalt, men som en ringvirkning av korona, anslås det nå at 10 millioner flere jenter vil bli giftet bort. 

Barneekteskap fører ofte til at jenter som Juliet må slutte på skolen.

 – U-m-u-c-i-n-s-h-i! (respekt), Juliet skriver på tavlen i klasserommet.

Hun har planen klar.

– Når jeg er ferdig på skolen vil jeg aller helst bli lærer.

Remote video URL

Dette gjør Plan

  • Vi informerer om barns rettigheter og støtter ungdomsgrupper. Jenter som har kunnskap om sine rettigheter er viktige pådrivere for å få slutt på barneekteskap.
  • Vi mobiliserer familier og lokalsamfunn. Vi snakker med barn, ungdom, foreldre og lokale ledere om ulempene ved barneekteskap, og bidrar til å finne alternativer.
  • Vi tilrettelegger for jenters utdanning, helse og sikkerhet. Fattigdom er en vanlig årsak til barneekteskap.
  • Vi gir skolestipend til jenter, eller hjelper familier med å øke inntektene.
  • Vi styrker lovverk og politikk, og jobber med å innføre en absolutt 18-årsgrense for ekteskap.

Les mer om hvordan Plan jobber.

Jeg vil bli Planfadder

Jeg blir fadder til ett barn, og hjelper mange barn med utdanning, helse og beskyttelse.
Hver måned vil jeg gi
Vi begynner å lete etter fadderbarn med en gang. Den som betaler for fadderskapet må være over 18 år. Se våre retningslinjer for personvern.
Mer om fadderskapet