En gruppe ungdommer står rundt et bord og ser på et stort ark en jente skriver på

Fattigdom, ulikhet og skadelige tradisjoner er eksempler på hvorfor det er så vanskelig for unge å finne nok og riktig informasjon om sin seksuelle og reproduktive helse. Men i Zambia har unge begynt å snakke sammen.

Å snakke om sex og samliv er tabu i Zambia, og få kjenner til rettighetene sine. Det fører til barneekteskap, seksuell vold og voldtekt. Plan International jobber for at flere unge i Zambia skal kjenne til sine seksuelle og reproduktive rettigheter, og få kunnskap nok til at de selv får bestemme over sin egen kropp.

– Prosjektet gir oss ungdommer kunnskap om hvordan vi kan benytte de tilbudene som finnes innenfor reproduktiv helse i nærområdet vårt. De lokale lederne våre har begynt å forstå at unge trenger seksualundervisning, og nå får mange av vennene mine tillatelse fra foreldrene sine til å delta på aktivitetene, sier Thomas som deltar i prosjektet.

Endrer holdninger og tradisjoner

Plan International jobber sammen med flere lokale organisasjoner for å få en slutt på tradisjoner og praksis som begrenser ungdommenes muligheter og bryter rettighetene deres. Vi kurser nye seksualrådgivere som jobber i ungdomsmottakene på helsestasjonene, og kurser også alle som jobber der i hvordan de skal møte og kommunisere med ungdommer. Plan International jobber også med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å prioritere spørsmål rundt unges seksuelle og reproduktive helse. Tradisjonelle og religiøse ledere har deltatt på seminarer for å diskutere skadelige tradisjoner som øker risikoen for kjønnssykdommer og barneekteskap.

Kunnskap gir nedgang i tenåringsgraviditeter

De unge lærer mye nytt og sprer kunnskapen videre blant sine bekjente. At unge lærer om sikker sex har ført til en nedgang i kjønnssykdommer og tenåringsgraviditeter.

– Nå tør vi å diskutere sex og samliv. Prosjektet har gitt meg en bedre forståelse om seksuell og reproduktiv helse, og om rettighetene mine. I fremtiden vil jeg jobbe på en klinikk, slik at jeg kan treffe ungdommer og hjelpe dem med å forstå hvor viktig disse tingene er, sier Thomas.