Slik bekjemper Plan barneekteskap

Plan jobber over hele verden med å få slutt på barneekteskap. Og arbeidet nytter!

Plan er til stede i mange land der barneekteskap er vanlig, og vi samarbeider med tusenvis av lokalsamfunn for å hindre at mindreårige jenter blir gift. Slik arbeider Plan: 

1. Styrke jentene

Jenter som har kunnskap om rettighetene sine, er viktige pådrivere for å få slutt på barneekteskap. Derfor gir Plan opplæring i barns rettigheter. Plan støtter også ungdomsgrupper som jobber mot barneekteskap. 

2. Mobilisere familier og lokalsamfunn

Barneekteskap er ofte en praksis med dype røtter i kultur. Derfor jobber Plan med å endre holdninger i lokalsamfunn. Vi snakker med foreldre og ledere i landsbyene, og forteller om ulempene ved barneekteskap. I samspill med lokalbefolkningen, utvikler og gjennomfører vi handlingsplaner mot barneekteskap. 

3. Tilrettelegge for jenters utdanning, helse og sikkerhet 

Fattigdom er en viktig årsak til barneekteskap, derfor gir Plan skolestipend til jenter fra familier med spesielt dårlig økonomi. Vi gjennomfører også tiltak som gir familier økte inntekter, slik at de ikke ser seg nødt til å gifte bort døtrene sine. 

Plan arbeider også for et styrket barnevernssystem og sørger for at jenter får informasjon om helse og et tilstrekkelig helsetilbud for blant annet å forebygge uønsket graviditet og gi oppfølging til de som venter barn.

4. Styrke lovverk og politikk

Mange land har smutthull i lovverket og problemer med at lovene for ekteskap ikke håndheves. Derfor arbeider Plan for å innføre en absolutt 18-årsgrense for ekteskap og styrke lovverk som beskytter alle barn mot å bli giftet bort. Plan arbeider også for bedre registrering av fødsler og ekteskap der myndighetene, familiene og jentene selv ikke kan dokumentere alder.