Støtt kampen mot barneekteskap

Over hele verden pågår en kamp mot barneekteskap. Jo flere som støtter saken, desto større er sjansen for endring. Du kan bli med!

Her eneste dag blir 33 000 jenter under 18 år gift. Det har alvorlige konsekvenser. 

Barneekteskap er i dag en av de største hindringene for skolegang og likestilling for jenter, og for utvikling i fattige land. Det er et grovt brudd på Barnekonvensjonen og et enormt globalt problem.

18-årsgrense for ekteskap er viktig.  Men foreløpig er det få land som har et absolutt forbud mot barneekteskap. I Norge ble et forbud vedtatt først i 2018, etter press fra Plan og tusenvis av ungdommer. 

Plan kjemper mot barneekteskap. Vi har velprøvde metoder, og ser at arbeidet nytter.