Tusenvis av norske ungdommer protesterte høsten 2017 sammen med Plan mot at 16- og 17-åringer kan få gifte seg i Norge. 22. mai 2018 vedtok Stortinget å innføre en absolutt 18-årsgrense for ekteskap – uten unntak.

– Dette er en milepæl for alle i Norge som engasjerer seg i den globale kampen mot barneekteskap. Nå kan Norge med større troverdighet bidra internasjonalt for å få slutt på at 12 millioner mindreårige jenter i verden blir gift hvert år, sier kommunikasjonssjef Siv Meisingseth i Plan International Norge.

Over 700 millioner jenter og kvinner som lever i dag, ble gift mens de var barn. I utviklingsland gifter hver tredje jente seg før hun fyller 18 år. FNs bærekraftsmål slår fast at verden skal få slutt på barneekteskap innen 2030.

Norge er et av mange land som de siste årene har forbudt barneekteskap. I fjor innførte land som Malawi, Den dominikanske republikk, Honduras, El Salvador, Guatemala og Danmark absolutt 18-årsgrense for å gifte seg.

Tydelig lovendring

Den nye ekteskapsloven sier at «den som er under 18 år, ikke kan inngå ekteskap». Loven sier også at hver av ektefellene kan kreve ekteskapet oppløst dersom det er inngått i strid med aldersbestemmelsen. I vedtaket ber Stortinget samtidig regjeringen utrede en lovbestemt nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet, herunder en 18-årsgrense.

­– Den nye ekteskapsloven slår tydelig fast at barneekteskap er forbudt. Samtidig sender Norge et signal om at alle barneekteskap, uansett hvor i verden de skjer, er uakseptable. Det støtter Plan fullt ut, sier Meisingseth.

Avgjørende med ungdomsengasjement

Unge norske Wedding Busters utenfor Stortinget, med rosa plakater
6. mars 2018: Norske Wedding Busters utenfor Stortinget markerer sin støtte til forslaget om forbud mot barneekteskap. 

I september 2017 sendte over 9.400 ungdommer i Norge protestbrev til landets fylkesmenn mot at barneekteskap var mulig i Norge. Agnes Nordvik (15) er en av mange i ungdomsbevegelsen «Wedding Busters» som har engasjert seg for å endre norsk ekteskapslov:

– Vi kan ikke kreve av andre land det vi ikke krever av oss selv. Skal vi få helt slutt på barneekteskap i verden, må praksisen bli forbudt i alle land, også i Norge, sier Nordvik.

– Det er viktig at vi nå får 18-årsgrense for ekteskap i Norge, men dette er også bare starten på et større og viktigere arbeid. Nå håper jeg at politikerne i Norge kan forplikte seg til å bidra mer i den globale kampen mot barneekteskap. Å avskaffe barneekteskap i hele verden er en maraton, og vi har så vidt startet, sier Eivind Elverum (17), en av ungdommene som sendte brev til sin fylkesmann. Både Agnes og Eivind har i tillegg et verv som juniorrådgivere i URO (ungdomsorganisasjonen til Plan International Norge). 

– Barn og unge er nøkkelen til endring. At flere land de siste årene har innført forbud mot barneekteskap, hadde ikke skjedd uten deres engasjement og innsats, sier Meisingseth.

Dette har skjedd

Se hvordan ungdommer i Norge har jobbet:

Dette er brevet ungdommene har sendt til landets fylkesmenn (pdf)