Mer enn 9 400 ungdommer over hele landet har sendt protestbrev til landets fylkesmenn og krever svar på hvorfor mindreårige kan få lov til å gifte seg i Norge: "Skal vi endre verden, må vi begynne med oss selv!" Nå foreslår Regjeringen totalforbud mot barneekteskap.

Ifølge norsk lov kan fylkesmannen gi tillatelse til at 16 og 17 år gamle barn kan gifte seg i Norge. Plan har i lengere tid jobbet for å få et forbud mot barneekteskap i Norge, i samspill med ungdommer over hele landet. Til sammen har over 9.400 ungdommer skrevet under på brevene som setter spørsmålstegn ved lovverket som gjør at mindreårige kan gifte seg i Norge. 26. september ble store bunker med brev overlevert til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

3. november gikk regjeringen ut med sitt forslag om forbud mot barneekteskap. Tidligere har både Arbeiderpartiet og Høyre gått inn for å fjerne unntaksordningen. 

Plan har i lengere tid jobbet for å få et forbud mot barneekteskap i Norge, i samspill med våre ungdomsambassadører og unge mennesker over hele landet. 

– Vi gratulerer det politiske Norge, som nå ser ut til å enes om å endre ekteskapsloven slik at barn ikke under noen omstendigheter kan bli gift i Norge, sier generalsekretær i Plan International Norge, Kjell Erik Øie. 

– Vi i Plan er stolte av de tusenvis av ungdommene som har mobilisert for lovendring, samlet inn underskrifter og kan sies å stå bak en av de mest vellykkede lobbykampanjene i moderne norsk historie. Nå kan Norge med troverdighet argumentere for endringer i land der barneekteskap er et stort problem.

Dette er brevet ungdommene har sendt til landets fylkesmenn (pdf)

- Vi må begynne med oss selv

– Barneekteskap er et overgrep som fører til millioner av brudd på barns rettigheter verden over. Skal vi få slutt på barneekteskap, må det bli forbudt i alle land. Vi her i Norge kan ikke kreve at andre endrer sitt lovverk, før vi selv har en absolutt 18-årsgrense for ekteskap, sier Kjell Erik Øie, generalsekretær i Plan International Norge.

Over 700 millioner jenter og kvinner som lever i dag, ble gift som barn. Hver dag blir 40.000 nye jenter under 18 år gift. FNs bærekraftsmål slår fast at verden skal få slutt på barneekteskap innen 2030.

Tildigere i år har land som Malawi, Den dominikanske republikk, Honduras, El Salvador, Guatemala og Danmark innført absolutt 18-årsgrense for å gifte seg, og dermed et forbud mot barneekteskap. 

I en undersøkelse gjennomført av Norstat i oktober, svarte 64 prosent ja til at Norge bør innføre en absolutt 18-årsgrense for ekteskap. 17 prosent svarte nei, mens 19 prosent ikke visste. 

Kamp mot barneekteskap over hele verden

Over hele verden pågår en kamp mot barneekteskap. Jo flere som sier at de støtter saken, desto større er sjansen for forandringer. 

Bli med i kampen mot barneekteskap