Mange skoler lager sin egen innsamlingsaksjon for å støtte skolebygging i Liberia. Her finner du ressurser som kan brukes for å lære mer om landet.