I mange land kommer jentene i bakerste rekke, de opplever diskriminering og undertrykkelse, og jentenes utdanning oppfattes som mindre viktig enn guttenes.

Spill: Kan du følge meg trygt til skolen?

Spill: Kan du få meg trygt på skolen?

62 millioner jenter mangler fra verdens skolepulter. Vold og seksuell trakassering på skolen eller på skoleveien er en av grunnene. Jenter som blir giftet bort til eldre menn er en annen. Dette spillet lærer deg mer om årsaker og mulige løsninger.

Last ned PDF-en og skriv den ut i A3- eller A4-format. I tillegg trenger du spillebrikker og en terning, så er du i gang. Spillet er på engelsk.

Fordi jeg er jente

«Fordi jeg er jente» er et undervisningsopplegg som enkelt kan gjennomføres parallelt med vanlig undervisning i klasserommet. Det krever kun en kort introduksjon, samt tid til avsluttende diskusjon, refleksjon og bearbeidelse.

Målet med øvelsen er å sette fokus på jenters situasjon og rettigheter, og å engasjere norske elever gjennom at de selv får oppleve, føle og erfare «diskriminering». Elevene lærer om årsaker til og konsekvenser av kjønnsdiskriminering, samt verdien av likestilling og betydningen av universelle menneskerettigheter.

Ekstra ressurser

Film:

Nettsider:
•    Om Plan Norges arbeid for jenters rettigheter og jenteaksjonen
•    About discrimination of girls (Plan International)