Alle barn har rettigheter. Barnekonvensjonen forteller hva slags rettigheter.

Lær om barnekonvensjonen

I denne oppgaven lærer elevene om hovedprinsippene i barnekonvensjon og om sine egne rettigheter. De skal argumentere for rangering av rettigheter og drøfte etiske problemstillinger knyttet til brudd på rettigheter.

Elevene kan bruke fagartikkelen og selve barnekonvensjonen, eller søke informasjon på internett, for å løse oppgavene i oppgavearket. 

42 filmsnutter om artikler i barnekonvensjonen. (Barneombudet)

Quiz om barnekonvensjonen

Quizen inneholder 10 spørsmål. Hvert spørsmål har tre svaralternativer. Oppgaven kan gjerne kombineres med andre oppgaver om barnekonvensjonen og elevene kan eventuelt bruke fagartikkelen til å finne svar på spørsmålene. Spørsmålene kan gjøres skriftlig eller muntlig. Elevene kan danne lag eller svare enkeltvis.