FN har vedtatt en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer. Her kan elevene lære mer om de 17 bærekraftsmålene.

Bærekraftig utvikling

I nye læreplaner løftes bærekraftig utvikling som ett av tre tverrfaglige temaer i fremtidens skole i Norge. Aldri før har vi hatt et større behov for en global dungad. Og aldri har det vært viktigere med kunnskap og forståelse på tvers av land, kulturer, økonomisk og sosial status. 

I dette undervisningsopplegget får elevene lære om de 17 bærekraftsmålene gjennom film, historier og korte oppgaver. Opplegget kan brukes som luker i en julekalender, eller gjennomføres over flere skoletimer - samlet eller enkeltvis.

Se undervisningsopplegget om bærekraftsmålene         

Temaet er tverrfaglig, men egner seg også god i fag som norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

Litteraturliste