Hver dag blir mer enn 300 000 jenter utsatt for vold eller trakassering i tilknytning til skolen.

Hvordan forhindre vold i tilknytning til skolen?

Barnekonvensjonen skal sikre alle barn rett til utdanning og beskyttelse mot vold. Men hvert eneste sekund blir fire jenter utsatt for vold, trakassering og overgrep på skolen eller skoleveien. Dette hindrer jenter i å fullføre skolegangen. 

«Alle barn har rett til trygg skolegang» er et undervisningsopplegg som setter fokus på vold i og rundt skolen.

Gjennom film, historier fra virkeligheten, refleksjons-, diskusjons- og quiz-oppgaver får elevene mulighet til å reflektere rundt og diskutere
temaer som kjønnsroller, årsaker til og konsekvenser av vold, hva myndigheter er forpliktet til å gjøre, samt hva internasjonale aktører og en selv kan gjøre for å realisere barns rett til trygg skolegang.

Se prezi-presentasjon om vold mot jenter i skolen

Spill: Kan du følge meg trygt til skolen?

Spill: Kan du få meg trygt på skolen?

62 millioner jenter mangler fra verdens skolepulter. Vold og seksuell trakassering på skolen eller på skoleveien er en av grunnene. Jenter som blir giftet bort til eldre menn er en annen. Dette spillet lærer deg mer om årsaker og mulige løsninger.

Last ned PDF-en og skriv den ut i A3- eller A4-format. I tillegg trenger du spillebrikker og en terning, så er du i gang. Spillet er på engelsk.