Barneekteskap
Barnebryllup

Hvert år blir over 12 millioner jenter i verden giftet bort som barn. Én jente nesten hvert annet sekund.


FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål

FN har vedtatt en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer. Her kan elevene lære mer om de 17 bærekraftsmålene.


Barnekonvensjonen
Barnekonvensjonen

Alle barn har rettigheter. Barnekonvensjonen forteller hva slags rettigheter.


Barn og Klima
Barn og Klima

Barn og unge i Sør er de som har bidratt minst til klimaendringene, men rammes ofte hardest.


Jenter og utdanning
Jenter og utdanning

I mange land kommer jentene i bakerste rekke, de opplever diskriminering og undertrykkelse, og jentenes utdanning oppfattes som mindre viktig enn guttenes.


Ressursbank Liberia
Ressursbank Liberia

Mange skoler lager sin egen innsamlingsaksjon for å støtte skolebygging i Liberia. Her finner du ressurser som kan brukes for å lære mer om landet.


Ressursbank Vietnam
Ressursbank Vietnam

Mange skoler lager sin egen innsamlingsaksjon for å gi minoritetsbarna i Vietnam en bedre start på livet. Her finner du ressurser som kan brukes for å lære mer om Vietnam.


Ressursbank Zimbabwe
Ressursbank Zimbabwe

Mange skoler lager sin egen innsamlingsaksjon for å bidra til å sikre San-folket i Zimbabwe et godt helse- og skoletilbud. Her finner du ressurser som kan brukes for å lære mer om Zimbabwe.