Du og din skole kan gjøre en forskjell!

Mange skoler vil lage sin egen innsamlingsaksjon. De vil velge selv både hva pengene skal gå til, aksjonsform og dato. Mange ønsker også å følge samme prosjekt over flere år, for å se effekten av pengene som elevene samler inn. Alt dette kan dere oppnå ved samarbeide med Plan International.

Plan samarbeider med både barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler.

Elever fra Elvebakken vgs har innsamlingsaksjon
Vi ser tydelige resultater av arbeidet vårt. Det skaper større engasjement hos elevene. 

Elvebakken har vært en Plan-skole i mange år. Muligheten til å følge samme prosjekt over flere år, var en viktig årsak til at de valgte å støtte Plans arbeid.

Les om Elvebakken og andre Plan-skoler

Disse prosjektene kan dere støtte:

Utdanning i Liberia
Utdanning i Liberia

Skolebarna i Liberia mangler det meste: skoler, lærere og materiell. Støtte til skoler i Liberia gir barn og unge en bedre fremtid.


Kampen mot barneekteskap
Kampen mot barneekteskap

Plan ønsker å stoppe barneekteskap og jobber for at praksisen utryddes innen 2030. Din skole kan bidra!