20 millioner barn og voksne rammes av sult

Plan International er tilstede med livreddende innsats i det østlige Afrika.

Du kan bidra – send sms HJELP til 2055 (250 kr)

Langvarig tørke og konflikt har bidratt til at mer enn 20 millioner mennesker risikerer sult, mange er barn. FN har allerede erklært hungersnød i deler av Sør-Sudan, mens matkrisen fortsetter å øke i omfang i flere naboland. Plan arbeider i Sør-Sudan, Etiopia, Kenya og flere av de berørte landene for at barn og deres familier skal overleve.

Barna er spesielt sårbare. I Sør-Sudan er over en million barn  kritisk underernært, kolera-utbrudd sprer seg og behovet for hjelp er akutt. I tillegg til tilgang til mat og nødhjelp, må barn beskyttes mot vold og overgrep.

Vi driver allerede matvareprosjekter og humanitær hjelp i flere av de rammede områdene og utvider nå arbeidet.

Andre måter å støtte Plans arbeid  for barn i kriser og konflikt:


 

0