Mamma ♥︎

Du gir til en mamma som trøster når lyden av bomber skremmer de små. En mamma som gir trygghet, mens hun selv er livredd. Til en mamma som går sulten for at barna hennes skal få spise det lille som er av mat.

I kriser jobber Plan for å beskytte barn mot vold, tilby grunnleggende nødhjelp, psykososial støtte og kontantoverføringer som bidrar til å dekke innkjøp av mat, drikke og andre basisbehov. 

Denne gaven er øremerket Plans nødhjelpsarbeid. Gavekortet sendes på e-post, og kan printes ut eller sendes videre digitalt.

Velg ønsket beløp
Send type
Velg tidspunkt for utsendelse