Bidrag til Plan kan gi skattefradrag. Fradraget for inntektsåret 2019 er på 22 prosent av det samlede bidraget ditt til Plan, fra kr 500.

Dette gjelder fadderbidrag, donasjoner og symbolske gavekort dersom vi har ditt fødsels-/organisasjonsnummer (skatteloven § 6-50 (1) og ligningsloven § 5-11). Plan Norge følger bransjenormen og anser SMS-donasjoner som anonyme. I dag har mange arbeidstakere mobiltelefon gjennom sin arbeidsgiver, og i disse tilfellene vil det være usikkert om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som vil være den juridiske bidragsyteren.

Regjeringen bestemmer det maksimale skattefradraget man kan få for gaver til ideelle organisasjoner, og dette endres fra år til år. 

Merk at alle bidrag må være på Plans konto innen 31. desember for at du eller din bedrift skal få skattefradraget det aktuelle året.

Privatpersoner: For å innberette ditt bidrag til skattemyndighetene, må vi ha ditt 11-sifrede fødselsnummer tilsendt innen 10. januar. Skattedirektoratet godkjenner ikke at kun giver fører gavebeløpet i sin selvangivelse. For deg som er Planfadder vil donasjoner legges sammen med fadderbidragene i ett skatteoppgjør.  

Her kan du registrere ditt fødselsnummer på en sikker måte.

Bedrifter: For å innberette bedriftens bidrag til skattemyndighetene, trenger vi bedriftens organisasjonsnummer. Skattedirektoratet godkjenner ikke at kun giver fører gavebeløpet i sin selvangivelse. 

Årsoppgaven får du som en bekreftelse på de opplysninger vi har rapportert til Skattemyndighetene. Denne må kontrolleres mot selvangivelsens punkt 3.3.7. Bedrifter og enkelte privatpersoner får årsoppgaven tilsendt, de fleste faddere får den på Min side. 

Spørsmål? Har du spørsmål hører vi gjerne fra deg på telefon 56 09 99 09 eller på info@plan-norge.no. Bedrifter kan gjerne bruke e-post bedrift@plan-norge.no.

Les mer om fradrag for gaver til ideelle organisasjoner på Skatteetatens hjemmeside.