Vi jobber for at barn skal få trygghet, utdanning og et godt helsetilbud i over 50 land. Ditt bidrag brukes der behovet er størst.

Jeg vil støtte dette prosjektet

Vi har en grunnleggende tro på at mennesker selv vet hva som er best for dem. Involvering er derfor vesentlig  i vårt arbeid med helse, utdanning, boforhold og inntektskaping i mer enn 90 000 lokalsamfunn. Barn står i fokus for alt Plan International gjør, men vi har et spesielt fokus på jenters rettigheter. Erfaring fra felt viser at der barn ikke har det bra, har jentene det ofte verst. Vi jobber derfor for at alle barn skal ha rett til å overleve, utvikle seg og få mulighet til å bestemme over eget liv - også jenter.

Plan har som mål å gi alle barn i fattige land et skole- og helsetilbud og trygge oppvekstsvilkår i tråd med FNs barnekonvensjon. Ditt bidrag vil på en sikker og effektiv måte brukes der vi til enhver tid mener det er størst behov. Tusen takk for gaven!

Andre måter å støtte på:

  • Kontonummer 7874 06 20877 (merk  betalingen "Plans arbeid verden over")