Barn ved et bord på skolen

San-folket er en fattig og diskriminert minoritet i Zimbabwe. De har lav utdanning, er underbetalte og ofte feilernærte. Din støtte er med på å gi dem rettighetene de har krav på.

Jeg vil støtte dette prosjektet

San-folket i Zimbabwe var en gang jegere og samlere, og levde som nomader. Nå er det kriminelt å jakte, de er tvunget til å bosette seg og er blitt en fattig og diskriminert minoritet.

San-folket har ofte lav utdanning og underbetalte jobber. Feilernæring er en annen utfordring. I de fattige områdene der San-folket holder til, er kunnskapen om barnehelse lav. Skoleveien er gjerne lang og utrygg, og mange familier har ikke råd til å la barna fullføre skolen.

For at San-folket skal få styrket sin posisjon i samfunnet på lik linje med andre, er det viktig at de får tilgang til basistjenester som utdanning, helsestasjoner, rent vann, sanitære forhold, og fødselsregistrering. Dette skal Plan International bidra til. Vi har nettopp startet opp et prosjekt i Tsholotsho, et av områdene der San-folket lever. 

Prosjektet skal engasjere hele befolkningen. Målet er å redusere hverdags-diskrimineringen, både av San-folket og andre minoritetsgrupper. Prosjektet har også som mål å redusere forringelsen av San-kulturen og språket. 

Din støtte går til å:

  • Bedre hygieniske forhold og tilgangen til rent vann
  • Fødselsregistre barna
  • Øke matsikkerheten og tilgangen til mat
  • Bedre tilgangen til skole, barnehage og lærere 
  • Bevisstgjøre og gjennomføre antidiskriminerende tiltak 

Andre måter å støtte på:

  • Kontonummer 7874.06.20877 (merk betalingen "San-folket")