I kriser og konflikt er barn spesielt sårbare. I tillegg til nødhjelp, må barna beskyttes mot vold og overgrep, og de trenger utdanning og helsehjelp. Du kan bidra!

Jeg vil støtte dette prosjektet

Millioner av mennesker opplever nå alvorlig matvareusikkerhet og står ovenfor en sultkatastrofe i østlige Afrika. Mange er barn. Plan arbeider i Sør-Sudan, Etiopia, Kenya og flere av de berørte landene, og driver matvareprosjekter og humanitær hjelp i flere av de rammede områdene. Barna er spesielt sårbare. Mange er kritisk underernært, og sykdomsutbrudd sprer seg. 

Millioner av barn er på flukt i verden i dag – mange av de fra gjemte og glemte kriser som du sannsynligvis ikke har hørt om. Stadig flere mennesker rammes av kriser og konflikt. Over halvparten av de som rammes er barn. En viktig del av Plans arbeid er å beskytte barna. Når katastrofen rammer, forsvinner plutselig det normale livet. Hverdagsrutiner blir erstattet med kaos og en kamp for å overleve. Barn blir sårbare for overgrep og utnytting som prostitusjon og barnearbeid.

Utdanning er viktig prioritet. Kriser og konflikt fører til at barn frarøves skole og dermed muligheten til en bedre fremtid. Utdanning i kriser skal ikke bare bidra til læring: skolen skal være et trygt sted å være for barn i en farlig og uoversiktlig hverdag.

Våren 2017 har midler fra katastrofefondet gått til arbeidet mot sultkatastrofen i det østlige Afrika.

Støtt Plans katastrofefond og bidra til:

  • Nødhjelp som mat og rent vann. Det er også viktig å beskytte barna mot vold og overgrep i en vanskelig og uoversiktlig situasjon. Skolegang gir stabilitet og trygghet i hverdagen, og hindrer lange brudd i barnas utdanning.
  • Gjenoppbygging av lokalsamfunn og hjelp til å takle vanskelige opplevelser. Plan tenker langsiktig og samarbeider tett med lokalsamfunnet og myndighetene.
  • Forebygging av katastrofer, enten ved å redusere faren for at katastrofen inntreffer eller bidra til at lokalsamfunn er bedre rustet til å takle for eksempel ekstremvær og klimaendringer.

Vil du støtte katastrofefondet fast hver måned?

> Les mer her

Andre måter å støtte på:

  • Givertelefon: 820 44 123 – ring og gi 200 kroner via telefonregningen
  • Kontonummer 7874.06.20877 (merk betalingen "Katastrofefondet")